Aktiviteter i aftenskolen


I Foras medlemsforeninger afvikles der mange forskellige aktiviteter inden for folkeoplysningens rammer. Og vi udvikler løbende værktøjer, der kan hjælpe aktiviteter i gang. Herunder kan du læse mere om aktiviteter eller finde inspiration til at iværksætte nye i din forening. 

Fleksible tilrettelæggelsesformer
Reglerne for fleksible tilrettelæggelsesformer kan måske virke lidt uoverskuelige, men hvad nu hvis I allerede har aktiviteter, I kan få kommunalt tilskud til? For nogle af jer foreninger kan det faktisk være, I allerede er i gang med aktiviteter, der kan komme ind under de fleksible tilrettelæggelsesformer, og derved få kommunalt tilskud til noget, I ikke får tilskud til i dag. 

Aktiviteter for børn og unge
Det er ifølge folkeoplysningsloven muligt at få tilskud til aktiviteter for børn og unge, også selv om foreningens primære formål ikke er at udbyde sådanne aktiviteter.

Debatskabende aktiviteter - 10%
Alle foreninger skal afsætte 10 % af deres samlede tilskud til debatskabende aktiviteter. Anvender man ikke hele 10 % beløbet, skal det resterende beløb betales tilbage til kommunen.

Den digitale underviser
Der findes i dag en lang række teknologier, der kan tilføre noget ekstra og mere til undervisning. Det har hidtil ikke været så almindeligt brugt i aftenskoleundervisningen, men nogle få pionerer har alligevel introduceret forskellige nye værktøjer til deres elever - med stor succes.

> Fyraftensmøder
Foras sekretariat indbyder formænd, bestyrelsesmedlemmer og skoleledere til en række fyraftensmøder, hvor der står netværk og udvikling på programmet. Vi har i øjeblikket ingen planlagte fyraftensmøder. Er du interesseret i at få afholdt et møde, så skriv til marlene@fora.dk.