Folkeoplysningsloven

Aftenskolen eller den folkeoplysende voksenundervisning, som det hedder i loven, er overordnet reguleret af, hvad vi daglig tale kalder Folkeoplysningsloven eller som den helt korrekt hedder: "Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet".


VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27