Krav til skolelederen

Det er lokalforeningens bestyrelse, som ansætter skolelederen til at varetage skolens daglige drift, der omfatter såvel det pædagogiske som det administrative arbejde.

Krav til lederen
Folkeoplysningsloven stiller ingen formelle krav til lederens pædagogiske og administrative kvalifikationer, men lederen skal kunne koordinere, planlægge og tilrettelægge skolens samlede virksomhed efter de overordnede retningslinjer, som bestyrelsen afstikker. Herudover skal lederen kunne samarbejde med lærerne, myndighederne og de øvrige oplysningsforbund i kommunen, samt deltage i møder med andre initiativtagere, ligesom der vil være møder med kommunale repræsentanter m.v.

Lederens rolle som samlende og inspirerende figur over for underviserne er ret vigtig, da undervisningen ofte er geografisk meget spredt, og der derfor ikke af sig selv opstår et egentligt pædagogisk miljø.

Det er også vigtigt, at lederen har kendskab til lokalmiljøet i det område, hvor lokalforeningen virker. Det giver lederen bedre muligheder for at vurdere, hvilke behov og nicher, der er lokalt.

Grundlæggende lederkursus

Alle nye ledere (samt evt. bestyrelsesmedlemmer) i foreningerne bør gennemgå et grundlæggende lederkursus, som tilbydes af landsforbundet. Kurset afholdes efter behov, men minimum én gang årligt. Kurset indeholder både en generel, en administrativ og en økonomisk del. Kontakt sekretariatet for at høre, hvornår næste lederkursus afholdes.

Skolelederen er ansvarlig over for skolens bestyrelse og som sådan forpligtet til løbende at holde bestyrelsen orienteret om driften, samt at give bestyrelsen et relevant grundlag for beslutninger om skolens drift, herunder budget og regnskab. Lederen deltager i bestyrelsens møder og kan fungere som sekretær i den sammenhæng.


VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27