Lovpligtige forsikringer

Arbejdsgivere skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Som medlem af Fora er man dækket af en arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring.

Fora har tegnet forsikringerne på vegne af lokalafdelingerne. Forsikringerne dækker de ansatte lærerne, skolelederne samt andre beskæftigede personer eller frivillige instruktører. Skader indberettes elektronisk via landsorganisationen.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Denne forsikring dækker ansatte, hvis den ansatte personligt kommer til skade under udførelsen af arbejde for aftenskolen. En arbejdsskade kan opstå ved ulykkestilfælde eller ved sygdom på grund af den måde, arbejdet har været udført på (erhvervsbetinget sygdom). Arbejdsgivere har pligt til at anmelde en arbejdsskade med personskade til Direktoratet for Arbejdstilsynet. Skader indberettes elektronisk via landsorganisationen.

Erhvervsansvarsforsikring
Forsikringen dækker aftenskolens ansvar overfor personer, disses ejendele med videre, hvis den ansatte(lærer/leder eller andre ansatte) forvolder skade under udførelsen af arbejdet for aftenskolen. Til forsikringen er knyttet en selvrisiko. Skade på lånte og lejede ting i aftenskolens varetægt, herunder ting i det lokale som benyttes til undervisning, er dog ikke dækket af forsikringen.

Deltagerne er ikke dækket af forsikringen. De forventes at være dækket af egen forsikring. Det betyder af såfremt en deltager forvolder skade på andre deltagere eller lærere skal deltagernes egen forsikring dække.

Øvrige forsikringer
Den lokale aftenskole skal selv sørge for forsikring af eventuelt eget hus, kontorlokale og -inventar, it-udstyr m.v. samt ting/genstande, som den har i sin varetægt. Hvis man som forening har mere end 8000 kr. i kontanter i sin varetægt, skal man have et pengeskab til dem.


VIL DU VIDE MERE:

Foreningskonsulent

Henriette Corvinius
E-mail: henriette@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 24