Landsmøde 2020


 

Landsmødet udskudt til efter sommerferien

Foras styrelse har besluttet at udskyde Foras landsmøde og afholde det fredag den 28. august – lørdag den 29. august på Hotel Fredericia i Fredericia.

Vi har valgt at afkorte det faglige program og afholde landsmødet fra fredag sidst på eftermiddagen til lørdag frokost. Vi ved, I alle på det tidspunkt har travlt med sæsonopstart og opstart af nye hold og kurser, men vi håber også der er stor lyst til og behov for at mødes til netværk, socialt samvær og en god snak om fremtiden på bagkant af Corona-krisen. Derfor laver vi et program fra fredag eftermiddag med efterfølgende festmiddag og fejring af årets ildsjæl i Fora, og afholdelse af det formelle landsmøde om lørdagen.

I skal derfor regne med, at vi nok starter omkring kl. 16 om fredagen og afslutter med frokost kl. 13 om lørdagen.

Dagsordenen for det formelle landsmøde vil være den samme. Det vil sige, at forslag til vedtægtsændringer behandles som planlagt ligesom alle valg til styrelsen foretages på ordinær vis.

Grundet den uvisse situation om, hvornår vi må samles i større forsamlinger har Foras styrelse besluttet at udskyde landsmødet til efter sommerferien, trods brud på vedtægternes § 5.3., der siger: Det ordinære landsmøde afholdes i perioden 15. april til 15. juni. Den nuværende styrelse bliver naturligvis siddende og er ansvarlig indtil en ny styrelse kan vælges.

Vi arbejder på et nyt program, og I vil inden længe modtage en ny indbydelse, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

> Find praktisk information og tilmelding

> Program

> Find dagsorden til det formelle landsmøde (login på intranet)

> Opstilling til styrelsen - valgavis

 

 


VIL DU VIDE MERE: