Transportrefusion

Der ydes rejsegodtgørelse til Foras landsmøde samt egne kurser. Det kan for eksempel være lederkurser, landsmødet, workshopdagen, regnskabs- eller ASA-kurser.

Ved kørsel i egen bil, kan du opnå refusion af rejseudgifter, hvis dine udgifter beløber sig til mere end 100 kr. Det betyder, at du altid betaler de første 100 kr. selv. Herefter refunderes transportudgifter efter nedenstående regler om antal kursusdeltagere i bilen. Hvis du har broafgift, vil du altid have udgifter for over 100 kr.

Transportudgifter udregnes på baggrund af antal kørte kilometer x statens lave takst for skattefri kørselsgodtgørelse.

Ved kørsel i egen bil udover de første 100 kr.:

3 i bilen:       Fuld refusion i forhold til kilometer samt evt. broafgift.
2 i bilen:       75 % refusion af kilometer og evt. broafgift.
1 i bilen:       50 % refusion af kilometer og broafgift.

Offentlig transport
Fuld refusion af billigste offentlige transport.

Der skal medsendes kvittering for broafgift og offentlig transport.

Skemaer til transportrefusion bliver udsendt eller omdelt på de forskellige kurser/arrangementer, eller man finder dem selv på Intranettet i mappen med skemaer. De udfyldte skemaer sendes til Inge Bay på adressen inge@fora.dk.


VIL DU VIDE MERE:

Foreningskonsulent

Henriette Corvinius
E-mail: henriette@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 24