Fagkursus - efteruddannelse af undervisere

Fagkursus er Foras tilbud om efter- og videreuddannelses til Fora-undervisere i folkeoplysningen.

Fora Fagkursus forsøges det at dække forskellige fag og emner, og lige nu er kreative håndværk stærkt repræsenteret.  For Fora er det vigtigt at være med til at at udvikle og videregive såvel kunnen som kendskab til de traditionelle teknikker og materialer inden for fagene. 

Med tiden udvides Fagkursus med andre fagområder. Målet er at sikre god efter- og videreuddannelse inden for fag, der ikke dækkes af andre tilbud i Danmark.

Kurserne har alle et højt fagligt niveau, og er i mange tilfælde lavet i samarbejde med relevante fagorganisationer. Kurserne opdateres løbende, lige som der hele tiden udvikles nye.

Giv endelig besked til os, hvis du savner kurser inden for et bestemt fag.


VIL DU VIDE MERE:

Kursuskonsulent

Lotte Helle
E-mail: lotte@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 29