Mere samarbejde giver mere folkeoplysning


Dansk Folkeoplysnings samråd og Dansk biblioteksforening opfordrer i fællesskab til mere og bedre samarbejde.

Den demokratiske samtale og den demokratiske debat synes udfordret i disse år. Her har alle folkeoplysende organisationer og institutioner en rolle at spille – og hvis vi spiller den sammen, kan vi nå meget – vi kan nå langt. DFS og biblioteksforeningen opfordrer derfor i fællesskab alle aftenskoler og alle biblioteker til at gå sammen lokalt om at udvikle debatskabende aktiviteter, der kan sikre det folkelige engagement i det lokale demokrati.

Den opfordring støtter Fora op om.

De to organisationer har udarbejdet et papir med 7 bud på, hvordan biblioteker og aftenskoler kan samarbejde. Og opfordrer i samme ombæring kommunerne til at komme på banen. 

Tag kontakt til Marlene Berth Nielsen, hvis du gerne vil i gang, men savner inspiration til, hvordan du skal gribe det an.