Ind i skolen - ind i faget


Et dialogprojekt udviklet og afprøvet i regi af Fora og Fora Fagkursus med økonomisk støtte fra Kulturstyrelsens Folkeoplysningspulje

Hvis I ønsker flere og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere eller flere børn og unge i jeres forening, kan I overveje et samarbejde i åben skole i jeres kommune.

Som forening kan I tilbyde folkeskolen samarbejde om aktiviteter og læringsforløb af kortere eller længere varighed fx længere undervisningsforløb, temadage eller –uger, enkeltstående aktiviteter osv. Det kan I gøre indenfor alle fagområder.

Find Foras værktøjskasse på Foras intranet under Dokumenter og inspiration. Du skal være medlem af Fora for at få adgang til værktøjskassen.