Foras nye styrelsesmedlemmer

På det just overstående landsmøde, fik vi nye medlemmer i styrelsen. Mød dem her:Pia Holm (styrelsesmedlem)

Underviser i FOKUS Folkeoplysning. Medlem af Foras kursusudvalg.

”To whom it might concern”..... skrev min engelske regnskabschef i 1990 på min udtalelse, da jeg forlod England... Jeg synes, det lød SÅ fedt... og nu skriver jeg det samme til Jer. Læs det, hvis I ’concerner’ ;o)
Efter England kom jeg tilbage til København. I 1995 møder jeg min jyske mand, i 1996 flytter jeg med ham til Aalborg og i hhv 1997 og 2000, udvides familien med drengebørn!
I 2001 er jeg færdig som fysioterapeut og i 2006 starter jeg i FOKUS-Folkeoplysning, som Fysio-Pilates instruktør!
I 2007 fik Bjørn Salling og Kirsten Dybdal en ide om fleksibelt tilrettelagt aftenskole til ’yngre’ og da jeg kendte en del til fitness, fik jeg lov til at præge den del af aftenskolen, lige indtil sidste år, hvor jeg slap dét projekt og nu bl.a. starter ny(e) op, og sikrer kvaliteten i vores undervisning.
Jeg vil gerne yde et stykke arbejde i styrelsen i Fora, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi får folkeoplysningen udbredt til et endnu bredere udsnit af DK. Det er vigtigt, at vi er repræsenterede i folks mindset. Jeg vil gerne være med, der hvor de store beslutninger tages, og give et pip for mine mærkesager: At vi får et godt og brugervenligt administrationssystem, samt at Folkeoplysningen fortsat udvikler sig og følger med tiden!Niels Nørlem (styrelsesmedlem)
Leder af VERA - skole for kunst & design i KøbenhavnJeg er 65 år, har været leder på VERA skole for kunst & design i København siden 1999, og før det daghøjskoleunderviser med musik som fag. Oprindeligt er jeg uddannet som byplan-arkitekt, men har senere taget forskellige musikuddannelser. Mens jeg har været leder, har jeg taget en diplomuddannelse i uddannelsesplanlægning og det meste af en master i voksenuddannelse.
Jeg er aktiv i det lokale organisatoriske og politiske arbejde for de fem daghøjskoler i København. Jeg har i en del år været med i Daghøjskoleforeningens bestyrelse, hvor jeg har talt for de skoler, der arbejder med kulturelle fag og selvforsørgende unge.

Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i de folkeoplysende målsætninger: frie ukommercielle skoler, frihed for pensum og eksamen, respekt og myndiggørelse, plads til menneskelig udvikling, og moderne dannelse til videns- og oplevelsesøkonomien – ikke mindst i en tid, som er styret af konkurrencestats-økonomi og fremmedfrygt.Jakob Olsen (styrelsessuppleant)
Forstander på Akademiet (tidl. Rytmiske Daghøjskole) i København siden 2003. Medlem af Daghøjskoleforeningens bestyrelse siden 2004 og har været en del af det organisatoriske omkring daghøjskolerne i København siden 2003.Daghøjskolerne i København har fokus på selvforsørgede unge med interesser inden for æstetiske fag: Film, design, musik, dans, teater mv. Skolerne sender hvert år et stort antal unge videre til højere uddannelser inden for det kunstneriske felt. Det er min opfattelse, at skolerne dækker et tomrum i det formelle uddannelsessystem. Hvor de svenske gymnasier satser stærkt på kunstneriske fag og har specialiserede gymnasier med faglig profil (skater, ridning, teater osv.) – sakker de kreative fag i de danske gymnasier bagud og er slet ikke fagligt tunge nok til at kvalificere de unge til adgangsprøver på højere kreative uddannelser. VERA i Kbh., Københavns Film og Fotoskole og Akademiet er netop blevet optaget i Fora. Det er skoler med en pædagogik, der er udviklet over mange år. Lærerne er professionelle udøvere, der benytter deres egen erfaringer og indsigt til at skabe undervisningsmiljøer som er meget tæt på det professionelle. Realismen og den faglige tyngde gør, at eleverne får et realistisk blik på sig selv, og hvad der skal til for at udvikle sig som udøvere. 

Det er mit mål at kæmpe for, at der bliver flere steder i
Danmark, hvor unge har mulighed for at udvikle, afprøve og afklare deres kreative talenter.Mark Nilsson, som er ansat som administrativ medarbejder hos Nykøbing F. Aftenskoler, blev valgt som styrelsessuppleant. Vi har desværre ikke noget foto af Mark.