Samarbejde

Fora har en lang række samarbejdspartnere - både inden for folkeoplysningen og uden for. Nedenfor er opregnet en del af dem, Fora oftest samarbejder med eller er medlem af.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
DFS er en paraplyorganisation for alle folkeoplysende organisationer i Danmark. DFS og Fora arbejder sammen om flere projekter. Fora er medlem af DFS.

Folkeoplysningsorganisationernes Arbejdsgiversamarbejde (FOAS)

Liberalt Oplysningsforbund (LOF)
LOF et landsforbund af aftenskoler ligesom Fora og er Foras partner i en lang række forskellige projekter. Fora og LOF har blandt andet samarbejdet om en række udviklingsprojekter, fx. med fokus på frivillighed i aftenskolen, ligesom LOF og Fora samarbejder om DOFO. 

Daghøjskoleforeningen
Daghøjskoleforeningen er en selvfølgelig samarbejdspartner for Foras daghøjskoler.

Radikale Venstre
Medlemmer af Radikale Venstre stiftede i 1952 Frit Oplysningsforbund og siden har RV altid arbejdet sammen med Frit Oplysningsforbund. I 2003 fusionerede FO med Dansk Husflidsselskabs oplysningsforbund og skabte Fora. Det Radikale Venstre slutter op om de værdier, som Fora står for og er derfor kollektivt medlem. Fora og Radikale Venstre arbejder sammen om et demokratiprojekt i Tanzania under Flerpartisamarbejdet (DIPD), hvor Fora varetager nogle administrative opgaver.

Udenlandske samarbejdspartnere

FN Forbundet
FN Forbundet er tværpolitisk - en ikke-statslig medlemsorganisation, NGO, som forholder sig kritisk og konstruktivt til spørgsmål, der vedrører FN. Forbundets formål er at styrke interessen for FN og øge forståelsen for nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar for den internationale udvikling.

Foreningen Norden

Foreningen NORDEN har siden 1919 arbejdet for at øge samarbejdet på kryds og tværs af de nordiske landegrænser og for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden.

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV)
FNV er en sammenslutning af oplysningsforbund i hele Norden.

Nordic Folk Art and Crafts Federation (NFACF)
NFACF (tidligere Nordisk Husflidsforbund) har siden 1927 arbejdet for at styrke og fremme husflid og de kreative håndværk. I dag er syv lande repræsenteret med de nationale organisationer, der varetager husflidens, og foreninger der arbejder med dette områdes, interesser. De syv lande er Island, (Færøerne), Norge, Sverige, Finland, Estland og Danmark.


European Craft Organization (ECO)
ECO er en sammenslutning af organisationer, institutioner og foreninger, der arbejder med traditionelle håndværk i ikke-kommerciel sammenhæng.

Østersø NGO netværk
Østersø NGO Netværk Danmark (tidligere DANFØ) er et netværk med medlemmer fra en række danske organisationer og institutioner, der arbejder for bredt at fremme civilsamfundets forhold og udvikling i Østersøregionen. 

Association for World Education (AWE)
AWE er adgang til viden om folkeoplysning i andre kulturer. AWE er en netværksorganisation for grupper, institutioner og enkeltpersoner, der arbejder med uddannelse, folkeoplysning, demokrati og interkulturelle aktiviteter rundt omkring i verden.


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20