Samarbejde

Fora har en lang række samarbejdspartnere - både inden for folkeoplysningen og uden for. Nedenfor er opregnet en del af dem, Fora oftest samarbejder med eller er medlem af.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
DFS er en paraplyorganisation for alle folkeoplysende organisationer i Danmark. DFS og Fora arbejder sammen om flere projekter. Fora er medlem af DFS.

Folkeoplysningsorganisationernes Arbejdsgiversamarbejde (FOAS)

Daghøjskoleforeningen
Daghøjskoleforeningen er en selvfølgelig samarbejdspartner for Foras daghøjskoler.

Radikale Venstre
Medlemmer af Radikale Venstre stiftede i 1952 Frit Oplysningsforbund og siden har RV altid arbejdet sammen med Frit Oplysningsforbund. I 2003 fusionerede FO med Dansk Husflidsselskabs oplysningsforbund og skabte Fora. Det Radikale Venstre slutter op om de værdier, som Fora står for og er derfor kollektivt medlem. Fora og Radikale Venstre arbejder sammen om et demokratiprojekt i Tanzania under Flerpartisamarbejdet (DIPD), hvor Fora varetager nogle administrative opgaver.

Udenlandske samarbejdspartnere

FN Forbundet
FN Forbundet er tværpolitisk - en ikke-statslig medlemsorganisation, NGO, som forholder sig kritisk og konstruktivt til spørgsmål, der vedrører FN. Forbundets formål er at styrke interessen for FN og øge forståelsen for nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar for den internationale udvikling.

Foreningen Norden

Foreningen NORDEN har siden 1919 arbejdet for at øge samarbejdet på kryds og tværs af de nordiske landegrænser og for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden.

Nordic Handicraft Association (NHA)
NHA (tidligere Nordisk Husflidsforbund) har siden 1927 arbejdet for at styrke og fremme husflid og de kreative håndværk. I dag er syv lande repræsenteret med de nationale organisationer, der varetager husflidens, og foreninger der arbejder med dette områdes, interesser. De syv lande er Island, (Færøerne), Norge, Sverige, Finland, Estland og Danmark.

European Craft Organization (ECO)
ECO
er en sammenslutning af organisationer, institutioner og foreninger, der arbejder med traditionelle håndværk i ikke-kommerciel sammenhæng.
De nuværende medlemmer er organisationer fra: Norge/Norges Husflidslag, Sverige/Svensk Hemslöjd, Færøerne/Føroya Heimavirkisfelag, Finland/Taito, Estland/Estonian Folkart & Craft Union, Letland/Latvian folk art Union, Slovakiet/Centre for Folk Art Production, Uluv, Ungarn/The Heritage House, Ungarn/NESZ/Association of Hungarian Folk Artists, Østrig/Kuratorium Österreichisches Heimatwerk og Danmark/Fora.


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20