Opbygning


Fora er et oplysningforbund bestående af over 150 foreninger fordelt over hele landet. Læs her mere om, hvordan Fora er organiseret

Landsmødet
Foras øverste myndighed er landsmødet, der normalt afholdes en gang om året i perioden 15. april til 15. juni.

Formand og styrelse
På landsmødet vælger de delegerede formand og bestyrelse, der fungerer et år ad gangen.

Udvalg
Bestyrelsen nedsætter en række udvalg, der har hvert deres arbejdsområder. Forretningsudvalget har blandt andet til opgave at kunne træffe hurtige beslutninger samt følge den daglige drift i Fora på nærmere hold, end det er muligt for hele styrelsen.

Sekretariatet
Den daglige drift i Fora og servicen af medlemsforeningerne varetages af sekretariatet, der er beliggende i København.

Medlemmerne
Fora har en række forskellige typer medlemmer, der alle har ret til at sende delegerede til landsmødet. Den primære og største medlemsgruppe er foreningerne, der udfører Foras primære arbejdsopgave, gennemførelse af folkeoplysning.

I Fora er det muligt også at blive kollektivt medlem. Det er også muligt at blive personligt medlem af Fora, fx hvis man ønsker at støtte Foras arbejde med og for folkeoplysningen.

 

 


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20