Opbygning


Fora er et oplysningsforbund bestående af over 140 foreninger fordelt over hele landet. Læs her mere om, hvordan Fora er organiseret

Landsmødet
Foras øverste myndighed er landsmødet, der normalt afholdes en gang om året i perioden 15. april til 15. juni.

Bestyrelsesleder og bestyrelse
På landsmødet vælger de delegerede bestyrelsesleder og bestyrelse, der fungerer et år ad gangen.

Udvalg
Bestyrelsen nedsætter en række udvalg, der har hvert deres arbejdsområder.

Sekretariatet
Den daglige drift i Fora og servicen af medlemsforeningerne varetages af sekretariatet, der er beliggende i København.

Medlemmerne
Fora har en række forskellige typer medlemmer, der alle har ret til at sende delegerede til landsmødet. Den primære og største medlemsgruppe er foreningerne, der udfører Foras primære arbejdsopgave, gennemførelse af folkeoplysning.

I Fora er det muligt også at blive kollektivt medlem eller personligt medlem, hvis man for eksempel ønsker at støtte Foras arbejde med og for folkeoplysningen.

Derudover er det muligt for firmaer, grupper eller lignende, at blive optaget som associeret medlem af Fora.

 

 

 


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20