Folkeoplysning


Folkeoplysning er en fællesbetegnelse, der først og fremmest dækker over ikke-formel voksenundervisning. I Danmark varetages folkeoplysningen af højskoler, daghøjskoler, aftenskoler og en lang række tilsvarende foreninger.

I lovgivningssammenhæng – specielt i forhold til offentlige tilskud – falder foreningsidrætten og ungdomsorganisationer som for eksempel spejderne, politiske ungdomsorganisationer og kulturelle ungdomsorganisationer også ind under folkeoplysningsbegrebet.


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20