Mission, vision og styrkepositioner


Her kan du finde Foras mission, vision og styrkepositioner

Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger og daghøjskoler, som fordeler sig over hele landet.

Foras mission og vision
Fora arbejder for at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet. Fora vil skabe åbne sociale rum til kreativitet og læring i fællesskab, hvor man engagerer sig og tager ansvar.

Vores vision er at skabe folkeoplysning, der til stadighed er relevant og fundamentalt vigtig for den enkelte og for vores fællesskab, og derigennem bidrager til forandring i samfundet.

Foras styrkepositioner
Samfundsforståelse
Vi skaber relevans gennem indsigt. Vi vil være dem, der til stadighed forstår at gøre folkeoplysningen relevant i forhold til den måde, danskerne lever på. Vi vil udvikle koncepter og formater, der giver alle mulighed for værdifuld læring med mening, fuld af glæde, samvær, engagement. Som et særligt indsatsområde herunder, vil vi være dem, der forstår at engagere og tale til familien – både den lille, den store og den udvidede.

Faglighed
Vi er fagligt stærke. Der skal være høj kvalitet i vores kurser og aktiviteter, og lærerkræfterne skal både være gode til deres fag, gode til at formidle og gode til at sætte faget i et samfundsmæssigt perspektiv. Vi tænker aktuelle udfordringer ind, når vi tilrettelægger kurser og aktiviteter. Vi dyrker det gode håndværk som kilde til kreativitet og udvikling.

Nytænkning
Vi har høj grad af kreativitet og opfindsomhed i kurser og indhold. Vi vil udfordre vanetænkning og være kreative. Vi vil være gode til at udvikle nye undervisningsformer og bruge ny teknologi og nye omgangsformer. Vi vil give plads og støttet til initiativet – både det store og det lille.

Nærvær
Vi er tæt på kursisterne, lokalsamfundet og meningsdannere. Vi vil arbejde for, at vores kursister er nærværende deltagere og ikke tilskuere. Vi vil dem noget – de bliver set. Vi vil til stadighed sikre bred repræsentation i hele landet – også ude i de små samfund.
Vi dyrker den lokale forankring, i modsætning til centralisering. Vi vil være en stærk og synlig samarbejdspartner lokalt i kommunerne såvel som nationalt.