Bestyrelse og udvalg


Foras bestyrelse består af medlemsrepræsentanter samt en sekretariatsmedarbejder og
sekretariatslederen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges til bestyrelsen for to år ad gangen.

Bestyrelsen nedsætter en række udvalg, der har hvert deres arbejdsområder. Alle Foras udvalg refererer til bestyrelsen. Desuden har udvalgene hver en medarbejder tilknyttet som sekretærer. 


Karen Maigaard
Landsformand, personligt medlem

karen.maigaard@fora.dk

Elsebeth Gerner Nielsen
Næstformand, personligt medlem

elsebeth@fora.dk

Chris McKay
Bestyrelsesmedlem, Fora Fritid

chris@fora.dk

Lissi Kjær Christensen
Bestyrelsesmedlem, Ringkøbing Amts Husflid

lissi@fora.dk

Janne Norfast
Bestyrelsesmedlem, Hedens Husflid

janne@fora.dk

Søren Melgaard
Bestyrelsesmedlem, Visborg Husflid

soren.melgaard@fora.dk

Charlotte Månsson
Bestyrelsesmedlem, Skovbo Aftenskole Forening

charlotte@fora.dk

Helge Bech
Bestyrelsesmedlem, Daghøjskolen Sydvestjylland

helge@fora.dk

Bjørn Salling
Bestyrelsesmedlem, FOKUS Folkeoplysning

bjorn@fora.dk

Torben Dreier
Bestyrelsesmedlem, ÆOF

torben@fora.dk

Kaspar Ottosen
Bestyrelsesmedlem, FO-Aarhus

kaspar@fo-aarhus.dk

Steen Tinning
Bestyrelsesmedlem, Folkeakademiet Sydfyn

skoleleder@folkeakademietsydfyn.dk

Susanne Wad Leth
Bestyrelsesmedlem, Fora Hvidovre

swad1976@gmail.com

Anne Thorø Nielsen
Repræsentant for stor skole, FO-Aarhus

atn@fo-aarhus.dk

Jeppe Trolle
Repræsentant for kollektivt medlem Radikale Venstre

jeppe.trolle@fora.dk

Henriette Corvinius
Medarbejderrepræsentant

henriette@fora.dk

Rikke Vestergaard Matthiesen
1. suppleant, FOKUS Folkeoplysning

rikkevm@gmail.com

Anders Bech Thøgersen
2. suppleant, De Kreative Halsnæs Husflid

andersbecht@gmail.com

Bernhard Trier Frederiksen
Sekretær for bestyrelsen

bernhard@fora.dk