Bestyrelse og udvalg


Foras bestyrelse består af medlemsrepræsentanter, samt en sekretariatsmedarbejder og sekretariatslederen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges til bestyrelsen for to år ad gangen.


Elsebeth Gerner Nielsen
Bestyrelsesleder, Håndværkernes Hus i Hjørring

elsebeth@fora.dk

Bjørn Salling
Vicebestyrelsesleder, FOKUS Folkeoplysning

bjorn@fora.dk

Charlotte Månsson
Bestyrelsesmedlem, Skovbo Aftenskole Forening

charlotte@fora.dk

Helge Bech
Bestyrelsesmedlem, Daghøjskolen Sydvestjylland

helge@fora.dk

Janne Norfast
Bestyrelsesmedlem, Hedens Husflid

janne@fora.dk

Susanne Wad Leth
Bestyrelsesmedlem, Fora Hvidovre

swad1976@gmail.com

Anne Thorø Nielsen
Repræsentant for stor skole, FO-Aarhus

atn@fo-aarhus.dk

Henriette Corvinius
Medarbejderrepræsentant

henriette@fora.dk

Steen Tinning
Suppleant, Folkeakademiet Sydfyn

skoleleder@folkeakademietsydfyn.dk

Bernhard Trier Frederiksen
Sekretær for bestyrelsen

bernhard@fora.dk