Støt op om initiativet for at hjælpe flygtninge


Formand for Fora, Marlene Borst Hansen, opfordrer medlemsforeningerne i Fora til at bakke op om initiativet Folkeoplysning for flygtninge i dette brev til medlemsforeningerne:

Kære forening i Fora

Da Fora i efteråret 2014 sagde ja til at bakke op om initiativet Folkeoplysning for flygtninge sammen med mange andre af DFS’ medlemsorganisationer, havde vi ikke forestillet os, at det skulle blive så relevant at gå ind i, som det er lige nu.

Folkeoplysning for flygtninge handler ikke om partipolitik. Det handler om værdier – om folkeoplysende og mellemmenneskelige værdier. Det handler om, at folkeoplysningen signalerer og laver initiativer, hvor vi tager godt imod de flygtninge, der er i Danmark. Vi vil være med til at give dem en god tilværelse. Så længe de er her. Uanset hvor mange der er, og hvor længe de skal være her.

Det håber jeg, I vil bakke op.

Det kan I gøre enten ved at bruge logoet på jeres hjemmeside, som en værdimæssig tilkendegivelse. Eller ved at overveje, om I har lyst til og mulighed for at lave noget for, med eller om flygtninge.

Jeg håber, I har lyst til at bakke op om initiativet ved at lægge logoet for Folkeoplysning for flygtninge på jeres hjemmeside. Vi har vedhæftet initiativets logo, som I kan bruge på jeres hjemmeside. I kan bede IT-konsulent Peter Koefoed Brix om hjælp, hvis det giver problemer.

Nogle af jer har allerede aktiviteter for flygtninge i jeres forening. Logoet kan også her være et vigtigt signal og hjælpe til med at sprede kendskabet til initiativet.

I løbet af den næste uges tid vil sekretariatet sende jer alle en inspirationsmail til, hvordan man kan komme i gang med området, hvis man har tid og lyst. Vi håber, det vil give anledning til at få flere aktiviteter i gang – eller måske inspirere jer til at åbne døren for flygtninge til jeres eksisterende aktiviteter, fx byde indenfor på en medlemsaften.

Jeg oplever, at vi har mange ressourcer i Fora, og at vi har meget at tilbyde til vores medmennesker rundt omkring i vores foreninger.

Med venlig hilsen
Marlene Borst Hansen

Læs mere om Folkeoplysning for flygtninge på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmesideFormand for Fora, Marlene Borst Hansen

 

 
Marlene Borst Hansen er formand for Fora. Hun er tidligere Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Sydjyllands Storkreds fra september 2011 til juni 2015.