Den autentiske forening


Nikolaj Stagis er direktør i Stagis A/S og var oplægsholder på Foras landsmøde, hvor Stagis talte om at være autentisk som virksomhed eller som forening.

"Jo mere klar idé, man har om, hvor man er på vej hen, jo nemmere bliver alting i fællesskabet. Det handler om at afstemme værdier", forklarede Stagis, som gav flere eksempler på virksomheder som Apple, BMW og LEGO, der har formået at skabe et fællesskab omkring sig have trofaste fans, fordi de fremstår autentiske og har styr på deres fortælling.

Stagis roste Fora for at have udarbejdet en kernefortælling, og for, ved afstemning blandt de delegerede, at kunne konstatere, at vi i Fora er ret enige om, hvad vores kerneværdier er.

I sit oplæg understregede Nikolaj Stagis vigtigheden af, at foreningerne formår at skabe nærvær, at de kan formidle deres autencitet og at de får synliggjort deres værdier. Noget, der er i direkte tråd med det arbejde Fora udfører for tiden med landsforbundets egen kernefortælling. Nikolaj Stagis er forfatter til bogen "Den autentiske virksomhed", som med et væld af gode eksempler kan gøre foreninger klogere på, hvad der skal til for at opbygge et troværdigt og positivt omdømme lokalt.

Nikolaj Stagis' mange pointer på landsmødet kan du læse mere om i næste nummer af Fora Magasinet og du kan tilmelde dig et af Foras fyraftensmøder, hvor der skal arbejdes med hvordan jeres forening får gavn af Foras kernefortælling. Se hvor du kan komme til fyraftensmøde om Foras kernefortælling.