Fokus på flygtninge i Aalborg


FOKUS Folkeoplysning ønsker at hjælpe flygtninge. Nu lancerer FOKUS et særligt initiativ, der skal få flygtninge i praktik. Projektet hedder Flexpraktik.

FOKUS Folkeoplysning i Aalborg er både aftenskole og daghøjskole, og FOKUS er kendetegnet og anerkendt for at fungere som socialøkonomisk virksomhed. Det vil sige en "non-proft" virksomhed med et socialt formål. FOKUS Folkeoplysning driver allerede Kaffé Fair, som er et tilbud i samarbejde med Jobcenter Aalborg, der hjælper unge videre i uddannelsessystemet med sigte på at få dem i beskæftigelse. Nu sætter FOKUS Folkeoplysning også fokus på flygtninge.

FOKUS Flexpraktik er et nyt projekt under FOKUS Folkeoplysning målrettet flygtninge, som skal bidrage til integrationsindsatsen i Aalborg Kommune. Projektet har til formål til at hjælpe flygtninge med at blive en integreret del af det danske samfund. Der vil blive tilbudt aktiviteter, der både supplerer de danskkundskaber, som flygtningene opnår på sprogskolen, hvor de samtidig opnår kendskab til det danske samfund og tilknytning til det danske arbejdsmarked. Hos FOKUS Folkeoplysning får flygtningene undervisning og vejledning i fag som matematik, samfundsfag, IT og forskellige motionsformer, som fore eksempel yoga og fitness. De kommer desuden i praktik en dag om ugen i en virksomhed i deres lokalområde. Pt. er der allerede oprettet praktikaftaler med Himmerland Boligforening. 

Læs mere om FOKUS Folkeoplysning