Værktøjer til foreningsudvikling


Foras værktøjer til foreningsudvikling sætter fokus på frivillige i foreningerne/aftenskolerne.

"Vi synes jo allesammen, det er helt fantastisk, det vi laver. Så derfor kunne det være rigtig lækkert, hvis vi kunne få andre til at føle den gejst, vi selv har for det". Sådan siger Kirsten Hansen fra Skolen for kreativ fritid i Viborg i motivationsvideoen, der præsenterer Foras værktøjer til foreningsudvikling. 

De 10 værktøjer kan på forskellig vis sætte foreningen og bestyrelsen i stand til bedre at arbejde med rekruttering af frivillige. Det gælder både hvis jeres behov er at få nye i bestyrelsen, og hvis jeres behov er at få tilknyttet flere eller nye frivillige til forskellige opgaver/projekter/udvalg og lignende.

De ti værktøjer er inddelt i tre grupper. Når du klikker på en af trekanterne, vil værktøjerne under dette tema fremkomme. Vi anbefaler, at I starter med at arbejde med de grundlæggende værktøjer under temaet Formål og værdier. Herefter kan I tage hul på Organisering og til sidst i jeres udviklingsforløb afslutte med værktøjerne i rekruttering.

De 10 værktøjer er udarbejdet af Fora og LOF, som en del af et to-årigt projekt, der har sat fokus på frivillige i aftenskolen. Værktøjerne er blevet til med inspiration fra de mange værktøjer, der er udviklet i andre store frivillige organisationer, særligt idrætsorganisationerne og NGO'er. Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Du finder de 10 udviklingsværktøjer