Vil I samarbejde med folkeskolen?


Foras inspirationsseminar om åben skole i projektet Ind i skolen – Ind i faget er blevet rykket og fastsat til lørdag den 5. november.

Karen Rasmussen, skoleleder på Vibeskolen i Ullerslev, deltager med et oplæg. Vibeskolen har haft samarbejde om åben skole i tre år med Ullerslev Husflid om undervisning i træarbejde, sløjd og knipling. Om det siger Karen Rasmussen:

”Husflidsforeningen har kunnet stille en underviser og lokaler til rådighed til et lille lukket hold, og vi har elever, som ind i mellem har det svært med skolen, og som profilerer af at kunne arbejde med håndværksmæssige udfordringer, fordybe sig i opgaverne og lave produkter med finish. Det har styrket deres selvværd. Siden det første år har vi udvidet undervisningen fra et enkelt hold med træarbejde for 4. – 6. klassetrin til også at omfatte knipling for de årgange og sløjd for 7. – 9. klasserne i udskolingen. I sløjd er det en uddannet håndværker, som underviser, og han kan gå mere i dybden både i forhold til håndværksfaget og med at introducere eleverne for den lokale snedkers arbejde som et led i udskolingen”.

Seminaret foregår hos Nyborg Husflidsskole på adressen Carlsmindevej 1, 5800 Nyborg fra kl. 12 til 16. Invitation med et detaljeret program bliver sendt ud snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Dialogprojektet består af fire seminarer, der har omdrejningspunkt i folkeskolens fag "Håndværk og design". Fora kan tilbyde dette frontløberprojekt gratis til undervisere fra folkeoplysende foreninger og aftenskoler samt til lærere fra folkeskolen.

Læs mere om Ind i skolen - Ind i faget.  

Tilmelding til Foras seminarer Ind i skolen - Ind i faget