Midtfyns Husflid blev årets forening


”Vi er meget glade og stolte,” lød det fra Iben Warburg, som er skoleleder hos Midtfyns Husflid, efter at Midtfyns Husflid var blevet kåret som årets forening i deres kommune.

Af Louise Albers

Midtfyns Husflid modtog for nylig den prestigefulde pris som årets forening i Faaborg-Midtfyn-kommune, og det var nogle glade repræsentanter, der fik overrakt prisen af borgmester Christian Thygesen. I indstillingen stod der, at Midtfyns Husflid er meget andet end en aftenskole, hvis kurser og aktiviteter tager udgangspunkt i det kreative, kunsten, kulturen og de manuelle fag.

Lokal forankring og bevarelse af viden og traditioner
”Midtfyns Husflid er kendetegnet ved at være meget lokal forankret. Ved, at vi altid arbejder med åbne øjne, forstået på den måde at vi ikke er bange for at lave "umulige" ting, som måske ikke lige umiddelbart ligger i kortene. For eksempel foredrag med Jim Lyngvild i samarbejde med modebutikker i byen eller en messe for Patchworkfolket,” fortæller Iben Warburg.

Formanden for foreningen, Marianne Mortensen er enig og supplerer:
”Vores største aktiv, tror jeg, er, at vi aldrig læner os tilbage og tænker: Yes, så kom vi i mål. Der er altid en ting eller et initiativ mere, vi lige skal prøve. Det kan ind imellem være svært at trække kursister til kurserne, men det får os ikke til at opgive. Vi vil så gerne give "Det gode håndværk" videre, men hvis kursisterne ikke kan tjene et overskud til foreningen, så må foreningen tjene penge på en anden måde. Der opstår hele tiden aktiviteter og oplevelser der samler mennesker i vores hus og vores lokalsamfund. Vi er også super gode til at samarbejde med mange andre foreninger og kommunale instanser. Vi vil gerne være et omdrejningspunkt for de fællesskaber der opstår af en fælles interesse og glæden ved at skabe. Det betyder at vi skal være lydhøre over for udefra kommende ideer og ønsker, samtidig med at det er vores fornemmeste opgave at bevare gammel viden og traditioner. Og det er vi gode til, udtaler Marianne Mortensen”.

Pavestolte
”Vi er pave-stolte over det skulderklap som prisen er. I begrundelsen for udnævnelsen blev der bl.a. sagt, at mange opfatter ordet Husflid som gammelt og støvet, men i Ringe ved man, at støvet ikke ligger på Midtfyns Husflid,” fortæller Marianne Mortensen.

Også skoleleder Iben Warburg er glad for prisen, for prisen tjener flere formål.

”Prisen er vigtig af flere grunde. Dels er den et stort skulderklap til de frivillige i bestyrelsen og en opmuntring til at fortsætte "det gode arbejde". Men det er også vigtigt i forhold til omtale. Vi er en lille forening - både fysisk - men også i omverdenens bevidsthed. Der er ikke er så mange, der ved, hvem vi er, og hvad vi laver. Den her pris kan vi omsætte til omtale, og hvis vi er dygtige også til øget kendskab og måske endda flere kursister og flere medlemmer”, siger skolelederen.

Læs artikel om Midtfyns Husflids kåring her: http://www.rundtomringe.dk/nyheder/midtfyns-husflid-blev-aarets-forening-i-faaborg-midtfyn-2015.aspx