Stiftelse af foreningen


Vedtægter, formål og bestyrelse skal på plads.

Jeres lokale folkeoplysende forening skal stiftes formelt. Det sker ved en stiftende generalforsamling, hvor medlemmerne vælger bestyrelsen, der skal bestå af mindst fem personer. Det er et krav, at mindst et af bestyrelsens medlemmer er bosiddende i den kommune, hvor foreningen er hjemmehørende. 

Ved den stiftende generalforsamling skal I vedtage foreningens vedtægter og formål og vælge en bestyrelse. Brug gerne Foras standardvedtægter for lokalforeninger. Det er vedtægter I både kan benytte som inspiration eller - hvis I er fuldstændig enige - helt overtage.

Kopi af de endelige vedtægter og en liste med bestyrelsen og dens adresser sendes ind til Foras sekretariat sammen med en ansøgning om optagelse i Fora. Herefter vil vi behandle jeres ansøgning, der – hvis I har brugt vores standardvedtægter - er en formsag, og sende jer en kontingentopkrævning.


VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27