Lav en plan for foreningens første år


Det kan være en stor hjælp at lave en plan for foreningens første år.

For at I kan få det bedste overblik over, hvad I skal gøre, hvor mange penge I skal ansøge kommunen om osv., anbefaler vi, at I udarbejder en arbejdsplan – gerne for et par år, men min. for det første år. Her planlægger I, hvilke kurser I ønsker at udbyde, hvornår, hvor og hvordan. I planlægger også hvordan I vil markedsføre foreningen og lave PR. Netop her kan Fora træde hjælpende til. Blandt andet har vi et gratis hjemmesidesystem, I kan få adgang til, når I er blevet medlem.

Sådan kan en arbejdsplan for en nystartet forening se ud:

 1. Kontakt Fora for at få hjælp til opstart af foreningen.
 2. Etablering af foreningen
  • Sæt tidspunkt for stiftende generalforsamling. Det formelle tidspunkt hvor foreningen stiftes. Se punktet ”stiftelse af foreningen”.
  • Få foreningen godkendt som folkeoplysende forening af kommunen. Hver enkelt kommune har deres egen procedure og ansøgningsskema. Ring og forhør hvordan det gøres i jeres kommune. I skal være opmærksom på ansøgningsfrister og hvornår næste møde holdes i kommunens folkeoplysningsudvalg, som er det udvalg, der står for den endelige godkendelse.
 3. Opstart af foreningen
  Gør jeres planer for opstart af aktivitet i foreningen konkret. Lav en plan for hvordan I vil komme i gang.
  Beskriv kort hvad jeres overvejelser er omkring:
  • Synliggørelse og PR (kursusprogram, hjemmeside, annoncer eller andet)
  • Anskaffelser af lærere
  • Opsætning af kurser (hvilke kurser vil I starte med)
  • Afholdelse af kurser (hvor – lokaler/lokaliteter)
 4. Lav en plan for den første kursussæson
  Sørg for at planlægge den første kursussæson.
  Det betyder, I skal lave en plan/skitse over, hvilke kurser I gerne vil udbyde. Samtidig skal I skitsere, hvor og hvornår i vil placere kurserne.
 5. Fremtiden
  Sørg for at planlægge fremadrettet, fordi tilskud søges fremadrettet. Derfor er det vigtigt, at I har planer og overvejelser om fremtiden for foreningen.
  • Hvor meget tilskud påregner I at ansøge kommunen om til næste år?
  • Overvejer I at udvide aktiviteten i forhold til første sæson?
 6. Budget for foreningen
  Lav et budget for foreningens aktivitet i første sæson baseret på det tilskud I har fået tildelt. (hvor mange kurser, hvor mange deltagere på kurserne, indtægter fra deltagerbetaling, indtægter fra kommunen.)

 


VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27