Regler for medlemsforeninger af Fora

I følge Foras vedtægter gælder følgende for Foras medlemsforeninger:

"I Fora kan som medlemmer optages foreninger, der ved deres optagelse forpligter sig til at virke med udgangspunkt i Foras værdigrundlag.

Endvidere er foreningerne forpligtede til at tilslutte sig Foras vedtægter og herved opnå de rettigheder og påtage sig de forpligtelser, der fremgår af Foras vedtægter.

Medlemmerne er forpligtede til at indberette de aktivitetstal, der er nødvendige for landsforbundets fastsættelse af medlemmernes kontingent samt landsforbundets ansøgninger om tilskud fra offentlige myndigheder og fonde.

Indberetningen af ovennævnte aktivitetstal for det foregående år skal ske senest ved udgangen af maj måned.

Foreningerne bestemmer selv navn på deres forening.

Optagelse sker ved, at foreningen skriftligt anmoder om optagelse og fremsender sine vedtægter.

Såfremt Foras navn ikke indgår i foreningens navn, skal det tydeligt fremgå af foreningens vedtægter og materialer, herunder programmer, præsentationsfoldere, annoncer og lignende, at foreningen er medlem af Fora.

Ved ændring af foreningens vedtægter, skal de ændrede vedtægter indsendes til Fora."

 


VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27