Kontingent

Foreningerne betaler kontingent til Fora én gang årligt.

Kontingentet opkræves i januar måned det pågældende år og beregnes på baggrund af det afholdte antal undervisningstimer to år tidligere.


Satser for 2024:

  • 1 undervisningstime inden for folkeoplysningslovens kapitel 4 (aftenskoleundervisning) afregnes med 2,00 kr.
  • 1 undervisningstime inden for andre støttede undervisningsformer end folkeoplysningslovens kapitel 4 (aftenskoleundervisning) afregnes med 1,00 kr.

 

Minimums kontingentsats: 600 kr.

Maksimal kontingentsats: 50.000 kr.

Medlemsforeninger uden aftenskoleundervisning: 2.500 kr.

Personlige medlemmer: 125 kr.

Kollektive medlemmer: 11.000 kr.

Associerede medlemmer: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen ud fra en samlet vurdering af medlemmets økonomiske størrelse, medlemmets bidrag til Foras virke og dets forventede træk på landsforbundets service.

 

 


VIL DU VIDE MERE:

Foreningskonsulent

Henriette Corvinius
E-mail: henriette@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 24