menu2_ikon2

Værktøjer til

Kompetencebeskrivelser

Formålet med dette værktøj er at få beskrevet hvilke kompetencer, der er i jeres nuværende bestyrelse. Det giver bestyrelsen en mulighed for at snakke om, hvordan arbejder vi bedst sammen i bestyrelsen, og hvem løser bedst hvilke type opgaver. Me4d en kompetencebeskrivelse kan man sætte fokus på, om bestyrelsens medlemmer tilsammen dækker en bred vifte af kompetencer og dermed er i stand til at løfte de opgaver, der ligger i bestyrelsesarbejdet.

VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27