menu2_ikon2

Værktøjer til

Opgaveoversigt

Tydelige og veldefinerede opgaver og ansvar er med til at sikre overblik og gennemsigtighed i foreningen/aftenskolen. Det gør det lettere at være ny og byde ind med sine kompetencer. Det gør det lettere at bevare overblikket, når nogen stopper. Og det gør det lettere at rekruttere nye frivillige, fordi opgaverne og forventningerne er beskrevet. Det kan virke stærkt motiverende at have overblik - at kunne se, hvor man kan bidrage og samtidig kunne se hele den store sammenhæng af opgaver, man er en del af. 

VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27