Fyraftensmøder

Fora inviterer bestyrelser og ansatte i foreningerne til vores årlige fyraftensmøder, hvor vi inspirerer hinanden og diskuterer nogle af de udfordringer, som foreningerne står overfor.

Foras styrelse har i år vedtaget en ny 3 årig strategi, og vi sætter i år fokus på et af indsatsområderne; nemlig rekruttering og generationsskifte. Vi sætter spot på, hvad generationsskifte kan handle om, og hvad udfordringerne omkring rekruttering og generationsskifte er. På mødet vil du få masser af inspiration til, hvordan I kan arbejde med rekruttering hjemme i foreningen, fx rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. Endelig er mødet en dejlig mulighed for at møde formandsskabet i Fora og dyrke det sociale fælleskab med andre foreningsfolk.

Igen i år har vi forsøgt at lægge fyraftensmøderne på nogle spændende/anderledes steder og garneret med rundvisninger eller inspirerende oplæg.

Du kan se hele invitationen her

Du kan tilmelde dig - tilmeldingsfristen er overskredet

Møderne bliver afholdt her:

Den 30. oktober Kornerups Rådhus, Vordingborg - Aflyst

Den 31. oktober på Kulturværftet i Helsingør -Aflyst

Den 14. november, om Fanø strikkefestival i Esbjerg
På Hotel Britannia vil Christel Seyfarth fortælle om Fanø International Strikkefestival, om tankerne bag og det arbejde der ligger i at gennemføre sådan en festival.

15. november, Gråbrødrekloster Museet i Aalborg
Vi starter med at besøge museet. Her fortælles historien om gråbrødreklosteret, der lå præcis her fra 1240’erne til det blev nedlagt i 1530. Derfra går vi til Hotel Fønix, hvor vi spiser og afholder møde.

19. november, Ditlevsdal Fyn
Niels Henrik Ove, manden bag virksomheden, vil fortælle os om tankerne bag bisonfarmen, om hvordan det er at være bisonavler, og naturligvis en masse om bisonokserne og deres adfærd. Vi får også lov at smage bison-kød.