Indsatser med bæredygtigt fokus


Vores foreninger og skoler rundt om landet har i forskelligt omfang fokus på bæredygtighed gennem udbud af kurser, debatarrangementer og medlemsaktiviteter. På sekretariatet arbejder vi med at understøtte det bæredygtige fokus blandt andet ved at udvikle, lede eller deltage i forskellige projekter og indsatser. Nedenfor finder du et resume af projekterne, og ved at klikke på projektnavnet kan du læse mere.

 

 • 1 kvm hør 
  er et projekt med omdrejningspunkt i dyrkning af hør og materialekendskab med bæredygtige tekstiler som hovedfokus.

 • Fix it 
  Er en indsats, der inspirerer vores medlemsforeninger og -skoler til at udbyde Fix it! caféer eller workshops. Formålet er at de inspirerer og forsøger at lære deltagere og de, der kommer forbi, hvordan de kan reparere og/eller re-designe frem for at smide væk. Idéen er at man ikke blot kommer med sine ødelagte ting og får dem repareret, men at man selv deltager aktivt, så man tager læring om hvordan med sig hjem.

  Indsatsen er en udløber af projekt Fikse Fredag, der var et modsvar til den store købelyst, som Black Friday skaber, og derfor også løb af stablen på denne fredag. Dette projekt var støttet af Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning.

 • Young Craft 2022
  er en sommerlejr for håndværksinteresserede unge fra hele Norden med bæredygtighed som tema. 

 • Bæredygtig Hverdag 
  er et projekt som har til formål at booste lokale foreningers udvikling og afholdelse af kurser med bæredygtigt fokus, med brug af adfærdsdesignprincipper. Følger du linket, kan du se de kurser de deltagende foreninger og skoler har udbudt i forbindelse med projektet. Projektet blev støttet af Kulturministeriets Folkeoplysningspulje.

 • Bær Dig Dygtigt Ad
  Under dette navn gemmer sig to projekter, der begge havde til formål at sprede viden og inspirere til adfærdsændringer i forhold til en bæredygtig livsstil. I det ene projekt, blev der udviklet et kursuskoncept med tilhørende undervisningsmateriale og grafisk materiale. Kursusrækken var henvendt til børnefamilier og lagde vægt på, at der både skulle være et videns-element og et håndværkselement i hvert kursus. Projektet var støttet af Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning. 
  I det andet projekt blev der udviklet en podcastserie og nogle korte film med hacks til, hvordan du helt konkret kunne gøre en lille bitte ting med et bæredygtigt fokus. Linket tager dig videre til de podcast, vi udviklede. (hvad med filmene – skal de mon ikke også ligges frem). Dette projekt var støttet af Kulturministeriets folkeoplysningspulje.

 

Læs mere om arbejdet med bæredygtighed i Fora her: