Foras Bæredygtighedspolitik


På landsmødet i maj 2022 præsenterede en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra bestyrelsen og sekretariatet den nye bæredygtighedspolitik. Forud var gået en proces med involvering af bestyrelsen og medlemmer.

Politikken er kort og overskuelig, og kan findes her.

I politikken beskriver vi:

  • hvorfor vi mener, det er vigtigt at arbejde med bæredygtighed
  • hvad vi forstår ved bæredygtighed i Fora
  • hvilke indsatser vi vil sætte i værk på forbunds-, sekretariats- og medlemsniveau, for at flytte os i en mere bæredygtig retning


Læs mere om arbejdet med bæredygtighed i Fora her: