Ledige stillinger

Kommunikationskonsulent til barselsvikariat i oplysningsforbundet Fora                              

I Fora arbejder vi hver dag med at understøtte og styrke vores ca. 150 folkeoplysende foreninger, aftenskoler og daghøjskoler landet over. Hovedparten af vores aftenskoler er mindre foreninger, der er frivilligt drevet og forankret, men vi har også en række store, mere professionelt drevne aftenskoler. De er fælles om at udbyde folkeoplysende kurser, læringsaktiviteter og oplevelser, der bygger på læring og kreativitet i fællesskab.

Vores ene kommunikationskonsulent går på barsel, og vi søger derfor en barselsvikar med en skarp pen, en næse for den gode historie og et godt grafisk øje. Foras kommunikationskanaler går på fire ben; Fora Magasinet, der udkommer fire gange årligt til vores medlemsforeninger og andre interesserede, vores nyhedsbrev, der udkommer hver 14. dag, vores SoMe og vores hjemmeside.

Du bliver ansvarlig for

 • udgivelse af medlemsbladet, hvor du som redaktør er tovholder på alt fra idéudvikling, kontakt til skribenter og skrivning af artikler. Du, har det redaktionelle ansvar.
 • samarbejde med vores eksterne grafiker om opsætning og layout
 • udgivelse af nyhedsbrev hver 14. dag, herunder at producere nyheder og sikre relevans i indhold og form i samarbejde med sekretariatets øvrige medarbejdere.

Du kommer også til, i tæt samarbejde med vores anden kommunikationskonsulent, at bidrage aktivt til:

 • at producere nyheder til SoMe og hjemmeside
 • at optimere vores synlighed på de SoMe og sikre sammenhæng mellem vores kanaler samt samspil mellem vores interne og eksterne kommunikation
 • udarbejdelse af foldere, indbydelser til vores arrangementer og andet informationsmateriale
 • sparring og hjælp samt at indgå med dine kommunikationsfaglige kompetencer i projekter og indsatser.

Vi er et lille sekretariat, og derfor hjælper vi hinanden, når der er brug for det. Du vil derfor også komme til at deltage i forskellige ad hoc-opgaver med en kommunikationsfaglig vinkel.

Din profil

Vi forestiller os, at du har en bred kommunikationsfaglig baggrund med vægt på det journalistiske/redaktionelle. Du har en åben, nysgerrig og anerkendende tilgang til andre mennesker og en god forståelse for de vilkår, der præger civilsamfundet og det levede foreningsliv. Du synes, det er sjovt at “komme ud i virkeligheden” og er altid på jagt på efter de gode og inspirerende historier. Herudover er det en fordel, hvis du:  

 •          har erfaringer med produktion og udgivelse af medlemsmagasiner og nyhedsbreve
 •          mestrer de journalistiske discipliner fra pressemeddelelser og interviews til reportager  
 •          har kendskab til Photoshop, InDesign og/eller Illustrator
 •          har kendskab til arbejde med videoproduktion og podcast
 •          har kendskab til CMS (vi arbejder i Umbraco)
 •          har gode samarbejdsevner og trives med en uformel omgangstone og en flad ledelsesstruktur
 •          arbejder struktureret, er selvkørende og ikke bange for at tage initiativ
 •          har erfaring med arbejde med frivillige eller fra en medlemsstyret organisation

Om os og stillingen

Du får i alt 11 kolleger med forskellige fagligheder. Vi spiser frokost sammen hver dag, vi griner en hel del, og vi har faglig respekt for hinanden. Og så gør vi i øvrigt, hvad vi kan for at gøre vores arbejdsplads til et sted, vi alle har lyst til at være, og hvor vi gør en forskel inden for den folkeoplysende verden.

Stillingen er et barselsvikariat på 30 t./ugen inkl. tid til frokost. Der er stor fleksibilitet, og vi giver mulighed for hjemmearbejdsdage efter aftale. Du skal forvente lidt arbejde i aftentimerne eller i weekender, når du skal besøge foreningerne, er i marken for at opstøve de gode historier, eller deltager i vores medlemsrettede begivenheder, som fx vores årlige landsmøde. Vi planlægger det, så der er mulighed for afspadsering.

Vi er ikke, og kan ikke være, lønførende. Til gengæld har vi øvre arbejdstid og forsøger med stor fleksibilitet at være en tiltrækkende arbejdsplads på andre parametre.

Ansættelsesperiode 1. december 2022 - 30. september 2023   

Ansøgningsfrist: den 10.oktober  

Ansøgningen sendes til: info@fora.dk mrk. kommunikationskonsulent barsel. Du bedes oplyse, hvor du har set stillingsopslaget.

Vi forventer at gennemføre samtaler den 24. og den 25. oktober.

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål stillingen, så kontakt souschef Marlene Berth Nielsen, mobil: 23434884 og mail: marlene@fora.dk eller kommunikationskonsulent Molly Depenau Christensen 22 36 80 01 og mail: molly@fora.dk

Få stillingsopslaget som pdf