Foras udvalg

Styrelsen nedsætter en række udvalg, der har hvert deres arbejdsområder. Alle Foras udvalg refererer til styrelsen. Desuden har udvalgene hver en medarbejder tilknyttet som sekretær.

Forretningsudvalg
Forretningsudvalgets primære opgave er at forberede styrelsesmøderne og sikre, at styrelsen får det rette grundlag til at træffe beslutninger. Dertil kommer at udvalget kan træffe hurtige beslutninger samt følge den daglige drift i Fora og sparre de ansatte på nærmere hold, end det er muligt for hele styrelsen.

Kommunikationsudvalget
Kommunikationsudvalget fører overordnet kontrol med og udvikler Foras kommunikation. En af de store opgaver er Foras medlemsblad. Den daglige redaktion udøves af sekretariatets ansatte ud fra overordnede linier, der er udstukket af kommunikationsudvalget.

Puljeudvalget
En væsentlig del af Foras tilbud til medlemsforeningerne er, at de kan søge støtte til forskellige projekter med mere. Puljeudvalget har dels til opgave at udvikle, hvilke former for støtte foreningerne kan søge, og dels stå for behandlingen af indsendte ansøgninger.

 


Udover ovenstående udvalg har Fora et netværk, som beskæftiger sig med Foras internationale arbejde:   

Internationalt netværk
Det er en af Foras grundlæggende værdier at skue ud over Danmarks grænser - både for at søge inspiration og for at sprede folkeoplysningens budskab. Derfor har Fora en international netværksgruppe.