Hvem vil du indstille?


Du kan nu indstille kandidater til Aftenskolernes Pris 2017.

I år skal der uddeles seks forskellige priser til efterårets prisfest:

- De
mokratiprisen
- Sundhedsprisen
- Aftenskolens ildsjæl
- Integrationsprisen
- Årets aftenskole
- Årets Aftenskolekommune

Nogle af priserne er gengangere fra de tidligere år og nogle er nyskabelser. Den endelige dato og sted er endnu ikke fastlagt, men meldes ud så snart det falder på plads. Men allerede nu kan du indstille til de seks priser. Fristen for indstilling er 2. juni 2017.

I år flytter vi uddelingen til København, og det bliver Johan Borups Højskole, der onsdag den 20. september danner rammen for uddelingen - og for spændende debatter og underholdning! Nærmere information om tilmelding mm. kommer senere her på hjemmesiden.

Aftenskolernes Pris afholdes for fjerde år i 2017 og er en fejring af de aftenskoler og kommuner, der gør den folkeoplysende voksenundervisning i Danmark til noget helt særligt. 
Aftenskolernes Pris har til formål at styrke udviklingen af den folkeoplysende voksenundervisning. Prisen er udviklet som et samarbejde mellem AOFDansk Oplysnings Forbund (DOF)Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF)LOFForaFO-Aarhus og Landsforeningen Fritid & Samfund.

Målet er at anerkende de kommuner og aftenskoler, der gennem konkrete aktiviteter er med til at forbedre og forny de folkeoplysende tilbud på lokalt plan.

Læs mere om Aftenskolernes Pris
Find Aftenskolernes Pris på Facebook