Kom til gratis seminar om Åben Skole


Få inspiration og værktøjer til, hvordan I kan komme i gang med Åben Skole

Kom med, når Undervisnings- og Kulturministeriet afholder videndelingsseminarer om Åben Skole i april 2018. Seminarerne er gratis og finder sted den:

- 17. april i Silkeborg
- 19. april i Middelfart
- 24. april i Hillerød

Hvis jeres forening er interesseret i at byde ind med aktiviteter i den åbne skole, er seminarerne et godt sted at møde andre folk og foreninger, som I kan sparre med, få ideer fra og tilbyde jeres aktiviteter til. I kan læse mere om seminarerne og tilmelde jer her. Udgangspunktet for seminarerne er et inspirationskatalog om Åben Skole som er udarbejdet af Dansk Evalueringsinstitut (EVA). I kan også finde inspiration og værktøjer på Foras intranet ved at gå ind i mappen "Dokumenter og Inspiration", og derpå klikke på "Ind i skolen - ind i Faget".


Hvis I har startet aktiviteter op i Åben Skole indenfor det seneste års tid, vil vi gerne høre, hvad I har lavet, og hvordan det er gået. Skriv til Henriette på henriette@fora.dk.

NB: For dig som ikke har hørt om Åben Skole før, er det kort sagt et initiativ som har til formål at åbne folkeskolen op for sin omverden. Tanken er, at eleverne skal lære mere - både fagligt og om foreningslivet. Som aftenskole kan I byde ind med jeres faglighed, og samtidigt åbne elevernes øjne for aftenskolens tilbud.