Digital familie - fra pat til iPad


Hvordan påvirker vores brug af mobiltelefoner, iPads og computere nærværet i familien?

I Danmark findes der 434.000 ”klassiske” børnefamilier med far, mor og børn. Af dem har ni ud af ti familier adgang til internet i hjemmet. Hver anden familie har en tablet, og der er smartphones i tre ud af fire hjem.

Går brugen af digital teknologi i vores hverdag ud over nærværet i familien? Kan vi kan beskylde den digitale teknologi for manglende nærvær i familien, eller er der tale om en anden form for samvær? Går vores børn glip af værdifuld læring, hvis vi fratager dem ”øvetiden” med det digitale?

Oplysningsforbundet Fora sætter i år fokus på brugen af digital teknologi og familienærvær.

Deltagere: Evolutionspsykolog Jill Byrnit, familieordfører for Alternativet Carolina Magdalene Maier, videnskabsjournalist og forfatter Camilla Mehlsen.

Arrangementet finder sted på folkemødet den 17. juni kl 14.30-15.30 i Allinge, C10 (Grundtvigsk Forums telt på Cirkuspladsen)

Tilmeld dig arrangementet
 eller vis din interesse for det på Facebook.