Beder man om hjælp i Lejre, bliver man hørt


I Lejre Kommune er der politisk lydhørhed, når selv en lille folkeoplysende forening har brug for hjælp. LHF’s Aftenskole i Lejre frygtede for foreningens fremtid, men lokalpolitisk opbakning har sikret egnede undervisningslokaler og derved bevarelse af både forening og vævehold.

LHF’s Aftenskole har eksisteret i cirka 90 år, og har altid udbudt traditionelle kreative håndværksfag. Aftenskolen er i dag blandt få foreninger i Danmark, der stadig udbyder vævekurser, men en overgang frygtede foreningen, at de måtte aflyse deres undervisning i vævning og måske på sigt lukke helt ned.

”Det er et fag, som er svært at få nok plads til, fordi vævene fylder rigtig meget, så da vi blev opsagt fra vores vævelokaler, fordi bygningen skulle rives ned, blev vi bange for, at vi på sigt ville blive nødt til at lukke vores forening,” udtaler Helga Qvistgaard, formand for LHF’s Aftenskole.

En holdlukning ville have truet aftenskolens eksistens
LHF’s Aftenskoles vævekurser udgør omkring en fjerdedel af deres undervisningstimer. Derfor ville en nedlukning af væveholdene ramme foreningen hårdt. Heldigvis var der flere kommunalpolitikere i Lejre Kommune, som trådte til og hjalp foreningen med at finde nye lokaler, hvor vævekurserne kunne fortsættes. En af dem var formand for Børn & Ungdom i Lejre Kommune, Thomas Bisgaard:

”Et stærkt og aktivt foreningsliv i Lejre er vigtigt for oplevelsen af at høre til et fællesskab, og kommunens ansvar for at stille egnede lokaler til rådighed er en forpligtigelse, vi tager alvorligt. Derfor glæder det mig, at vævestuen nu har fået tildelt nye lokaler, hvor de store væve kan stå og være klar til brug fra gang til gang. Vi glæder os over samarbejdet med LHF’s Aftenskole, og jeg ser frem til at komme på besøg i de nye omgivelser og ved selvsyn se de flotte væverier,” udtaler Thomas Bisgaard.  

Lokaleudfordring et landsdækkende problem
I oplysningsforbundet Fora, som LHF’s Aftenskole i Lejre er medlem hos, opleves manglen på lokaler og egnede faciliter for de folkeoplysende foreninger som et tiltagende problem andre steder i landet, og ikke alle steder er der politisk opbakning til at finde en god løsning.

”Vi ser i Fora, at vores aftenskoler og folkeoplysende foreninger i stigende grad oplever lokaleudfordringer i landets kommuner. Der findes dog heldigvis enkelte kommuner, hvor foreningerne beretter om fremskridt i lokaleudfordringerne. Det gælder for eksempel i Lejre Kommune og Gribskov Kommune, hvor foreningerne gennem dialog og samarbejde med kommunerne er nået frem til gode løsninger. Det er eksempler på samarbejdserfaringer mellem kommune og forening, som man kan lære af,” udtaler formand for Fora, Karen Maigaard.

I Lejre skal der være plads til foreninger
Formand for Kultur & Fritid i Lejre Kommune, Claus Jørgensen, er enig og glæder sig over, at de i samarbejde med LHF’s Aftenskole løste udfordringen, som både kommune og forening pludselig stod med:

”I Lejre er vi stolte af vores foreninger og af de mange aktive frivillige, der arbejder hårdt for at skabe aktiviteter for vores borgere. Vi bestræber os på at skabe de bedste rammer for udfoldelserne, også når der er udfordringer på grund af aktivitetens behov. Jeg er glad for, at vi lykkedes med at finde en løsning for LHF’s Aftenskole. Vi skal have plads til vores foreninger,” udtaler Claus Jørgensen.

Hos LHF’s Aftenskole er de taknemmelige for, at deres råb om hjælp blev hørt.

”Vi er glade for, at flere politikere trådte til og hjalp os, da vi havde brug for nye lokaler. Vi frygtede, at vi var for små og ubetydelige til, at der ville blive lyttet til os, men det var ikke tilfældet her. Nu ser vi frem til at kunne rykke ind i de nye lokaler og fortsat at kunne tilbyde kurser i vævning til borgerne i Lejre Kommune,” fortæller formand for LHF’s Aftenskole, Helga Qvistgaard.


Se relaterede nyheder:
> Vælgermøde i husflidens lokaler

> OFs brev til kommuner og tilskud i 2021 og 2022 

> Få kommunale venner, før du skal bruge dem