Administrationskurser


Få overblik over de kommende kurser i ASA og Foras nye lønsystem Intect

ASA:

Vores nuværende administrationssystem DOFO udfases i løbet af 2021 så I skal senest til efteråret 2021 være klar til at skifte over til ASA

Foreløbigt er disse datoer fastlagt:

ASA intro

20/5 kl. 10 – 16 i Odense

31/5 kl. 10 - 16 i København

ASA fortsætter

11/5 kl. 10 - 16 i Odense

16/6 kl. 10 – 16 i København

LØN (Intect):

Fora er begyndt at bruge lønsystemet Intect, bl.a. fordi det har en rigtig god integrationsmulighed med ASA.

Det betyder, at det vil være muligt for jer at få adgang til at køre lønnen selv. Det giver jer mere frihed i administrationen for eksempel i forhold til tidsfrister, rettelser mm.

Vi vil derfor udbyde en række kurser i Intect afhængig af behovet.

Du kan bruge Intect, selvom du ikke bruger ASA. Kurset vil omhandle lønkørsel både med og uden ASA.

Foreløbigt er disse datoer fastlagt:

12/5 kl. 9 - 15 i Odense

1/6 kl. 9 – 15 i København

Du kan tilmelde dig alle kurserne her: https://asakursus.fora.dk/

Hvis du har ønsker til kurser andre steder i landet er du velkommen til at henvende dig til Lisbet Kristensen på lisbet@fora.dk så prøver vi at finde en løsning.