Fyraftensseminar om digital undervisning


Inddragelse af det digitale har under Corona givet os mulighed for at lave undervisning, kurser, foredrag og medlemsaktiviteter selv om vi var lukket ned. Inddragelse af det digitale er kommet for at bliveSom en mulighed og som et supplement til den fysiske undervisning. Så kom med på dette digitale miniseminar, hvis du vil inspireres og have viden om, hvordan du kan inddrage det digitale i din undervisning, eller hvordan I kan komme i gang i jeres forening.  

Indhold: 

Vi har inviteret 3 forskellige undervisere inden for 3 forskellige fagfelter – håndværksfag, bevægelsesområdet og kultur- og foredragsområdet til at fortælle om deres erfaringer med at lave digital undervisning under Corona. De vil dele ud af deres erfaringer og samle op på, hvad der virker godt og mindre godt. Hvad man skal overveje, hvilke udfordringer de har haft, og hvordan de har løst dem. Og så giver de os også et indblik i, hvordan kursister og medlemmer har taget imod det digitale.  

Herudover giver vi en lille introduktion til de tekniske muligheder. Det vil ikke handle så meget om, præcist hvordan man bruger de forskellige funktioner i fx Temas, men mere om hvilke muligheder forskellige tekniske platforme giver.  

Endelig vil der være god lejlighed til at snakke om, hvordan det digitale kan inddrages og supplerer den almindelige undervisning, som vi jo snart må lave igen 

Forudsætninger: 

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage 

Forudsætninger og målgruppe: 

Fyraftensseminaret er for alle, hvad enten man er nysgerrig og gerne vil inspireres, eller selv har været lidt i gang og gerne vil høre om og inspireres af andres erfaringer. Målgruppen er derfor alle fra skoleledere over bestyrelsesmedlemmer til selvfølgelig undervisere, der har lyst til at få mere viden om emnet og blive klædt bedre på til enten at gå i gang, eller til at kunne træffe beslutning om, hvorvidt man i sin egen forening vil inspirere til mere digital undervisning 

 

Tidspunkt: onsdag den 2. juni kl. 16.00 – 19.00 

Sted: Det vil foregå på Teams. Du modtager et link til seminaret et par dage inden start. 

Tilmeldingsfrist: den 25. maj 

Tilmelding: Her

 

Programpunkter: 

  • Velkomst og introduktion ved Fora – hvordan ser det digitale landskab ud? Hvilke gode tommelfingerregler er der?  

  • Kort og godt om det tekniske, Teams, Facebookgrupper, videoer. Hvad kan vi med teknikken, hvilke muligheder giver det? Små fifs og overvejelser ift. hvordan man bedst griber det an.  

  • Inspiration 3 fagområder: 

  • Hvordan kan du lave digital undervisning i håndværksfag? Do’s & don’ts, hvordan skaber vi et hold/et fællesskab? Hvordan lærer vi via det digitale inden for håndværksfag. V. Bettina Andersen, indehaver af Brodøsens værksted og mangeårig underviser bla. på Foras Fagkurser 

  • Hvordan kan du lave digital undervisning inden for bevægelsefagDo’s & don’ts, hvordan skaber vi et hold/et fællesskab? Hvordan sikrer vi læring og sundhed gennem det digitale? V. Nanna Gade, leder af FOKUS Fitness og underviser hos FOKUS Folkeoplysning 

  • Hvordan skaber du digitale events, foredrag og kulturarrangementer? Hvordan skaber du en god oplevelse? Hvordan skaber du samvær via det digitale? v. Lars Bang, leder af Kulturklubben hos FOKUS Folkeoplysning.  

  • Afslutning ved Fora hvad fik vi ud af det, hvad har vi lyst til eventuelt at gå videre med, hvad mangler vi for at kunne komme i gang?  

 

Om underviserne: 

Bettina Andersen, indehaver af Brodøsens værksted (https://www.bettinaandersen.dk/) og mangeårig underviser bla. på Foras Fagkurser (https://fagkursus.dk) 

Nanna Gade, leder af FOKUS Fitness (https://www.fokusfitness.dk/) og underviser hos FOKUS Folkeoplysning 

Lars Bang, leder af Kulturklubben hos FOKUS Folkeoplysning (https://fokus-folkeoplysning.dk/kulturklub-fokus) 

 

 

Billede: <a href='https://www.freepik.com/vectors/people'>People vector created by pch.vector - www.freepik.com</a>