Lille billedreportage 2017


Der blev arbejdet i grupper og diskuteret udfordringer og løsninger. Store og små foreninger havde mulighed for at udveksle erfaringer.

På Fleksibel Workshopdag blev deltagerne under Henriette Bjerrums oplæg blandt andet bedt om at tænke over, hvem der kunne være nye målgrupper i deres forening. 
Du kan finde Henriette Bjerrum fra VIFOs oplæg, resultaterne fra diskussionerne omkring nye målgrupper på Foras intranet, og her finder du også powerpoints m.m.