National vision for folkeoplysningen


Tidligere kulturminister Marianne Jelved lancerede i slutningen af november 2014 en ny vision for folkeoplysningsområdet. En vision, der skal styrke de forpligtende fællesskaber.

Formålet med visionen er at udvikle og gentænke folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv, så den kan være med til at give svar på aktuelle udfordringer, appellere til nye generationer og fortsat skabe rammer for, at mennesker mødes, dannes og engagerer sig aktivt i fælleskaber. Samfundet forandrer sig, og globalisering og øget konkurrence har sat vores demokrati under pres. Folkeoplysningen har tidligere vist, at den kan inspirere samfundsudviklingen og værdidebatten, og det er der brug for igen.

”Folkeoplysningens aktører gør allerede et stort og vigtigt arbejde, men visionen kan være med til at videreudvikle deres mangfoldighed af aktiviteter. Vi har brugt 200 år på en dannelsesproces, der startede med Grundtvig. Her blev danskerne dannet til et homogent folk med en fælles identitet og forståelse. Men samfundet forandrer sig, og globalisering og øget konkurrence har sat vores demokrati, fællesskab og frihedsrettigheder under pres. Derfor er det vigtigt, at foreningslivet og højskolerne fornyr sig og spiller ind i de aktuelle samfundsudfordringer. Jeg håber, at visionen kan inspirere folkeoplysningens aktører til i samarbejde med kommunerne at være med til at omsætte de centrale fokuspunkter til at handle konkret med udgangspunkt i deres lokale virkelighed og udfordringer,” udtaler kulturminister Marianne Jelved.

Visionen tager udgangspunkt i de kerneværdier, der er fælles for folkeoplysningen og dens aktiviteter i blandt andet aftenskoler, højskoler med flere. Visionen er udarbejdet i tæt dialog med folkeoplysningens aktører, og indeholder 12 kerneværdier til inspiration for det fremtidige arbejde med folkeoplysning. Kerneværdierne adresserer de aktuelle samfundsforandringer, som løbende sætter demokratiet under pres.


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20