1 kvm hør


Fora er sammen med Hørvævsmuseet og vores nordiske samarbejdspartnere med initiativet 1 kvm hør. Læs mere om, hvad det er, og hvordan jeres forening eller skole kan være med.

Der bliver talt rigtig meget om bæredygtighed i dag, og i Fora arbejder vi også mere og mere med bæredygtige initiativer. Ét af de steder, hvor vi i Fora har vores fokus, er på bæredygtige materialer, her handler det om bæredygtige tekstiler. Hør er ikke bare et smukt stof, men det har også mange fantastiske egenskaber, der kommer miljøet til gode
Fora er en del af det nordiske projekt, der hedder 1 kvm hør (i nordisk sammenhæng 1 sqm flax). 


Hør er bæredygtigt fordi,

  • det har lang holdbarhed og medvirker derved til mindre behov for at skifte tøjet ud ofte.
  • det kan produceres uden at skulle have ret meget vand og kræver færre pesticider og mindre kunstgødning for at vokse end flere andre tekstile materialer.
  • fibrene er bionedbrydelige, hvilket betyder, at de ikke belaster som affald, når hørmaterialets levetid er omme og skal bortskaffes.


VÆR MED
Fora arbejder sammen med medlemsforeningen Hørvævsmuseet omkring initiativet 1 kvm hør i Danmark.

Projektet går i alt sin enkelthed ud på at få jer (Foras foreninger og skoler) til at så 1 kvm hør, dyrke denne kvm, høste og bearbejde den og til sidst anvende hørfibrene.
Ved at følge den ene kvm hør, får man kendskab til hørplantens vækst og de vilkår, der kræves, for at den kan gro. Man får viden om materialet og oplever, hvad der kommer ud af 1 kvm hør og får derved indblik i, hvor meget garn, der fx går til de hørbukser, du har på.

Initiativet 1 kvm hør skal være med til at skabe opmærksomhed omkring bæredygtige materialer, oplysning om bæredygtig udvinding, bæredygtig tekstilproduktion og mindskelse af masseforbrug.

Projektet 1 kvm hør strækker sig over to år, 2022-2023. Det første år vil vi gerne have så mange af Foras foreninger og skoler som muligt med i projektet.

I løbet af det andet år kunne der sættes gang i muligheder for at afholde 1 kvm hør lokalt som mini-kursus på samme måde, som I selv deltog året forinden. Her vil deltagerne blive opfordret til at så 1 kvm hør, lære om hvor deres tøj egentlig kommer fra og få indblik i generel tekstilproduktion og viden om tøjspild.

HAR I LYST TIL AT VÆRE MED?
Hvis I har en eller flere deltagere fra jeres forening eller skole, der kunne tænke sig at komme med, så tilmeld jer i dag. Send en mail til lotte@fora.dk.
Projektet startede med en dag på Hørvævsmuseet den 23. april. hvor hør-kits blev solgt, så man kunne komme i gang med sin egen kvm hør. 
Næste hørdag ved Hørvævsmuseet - d. 24. sept. kl. 13-17
Her handler eftermiddagen om bearbejdning af hørren. 
Du kan tilmelde dig direkte hos Hørvævsmuseet.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED I NORDISK SAMMENHÆNG?
Det fælles nordiske projekt startede med et webinar d. 28. marts 2022.  Indholdet her var baggrunden for 1 kvm hør, historiske rids og hvad der sker og vil ske i de deltagende lande fremover. Det er planen at afholde to webinarer årligt i nordisk regi.
Det næste webinar er d. 19. sept. kl. 18-19.30
Skriv til lotte@fora.dk senest d. 16 sept., så får du et link til webinaret tilsendt.

NB! Du kan også være med i projektet, selvom du ikke kan være med til hørdagene. Så skal du kontakte Lotte Helle på lotte@fora.dk.
Lotte vil så sende dig en lille vejledning og en pose hørfrø. Det eneste, det vil koste dig, er 50 kroner for ”1 kvm hørfrø”. 
Næste forsendelse vil være fra foråret 2023.

VIL DU VIDE MERE?
Læs mere på Fora.dk/1kvmhoer eller bliv medlem af Facebookgruppen 1 kvm hør
Du kan også skrive eller ringe til kursuskonsulent Lotte Helle lotte@fora.dk

Her er en mulighed for aktiviteter og kursusdage, der kan trække nye medlemmer eller grupper til foreningen.