Udskyd generalforsamlingen


Udskydelse af generalforsamlingen

Indtil videre må vi ikke forsamles mere end 10 personer. Det gælder foreløbigt frem den 10. maj. Fora anbefaler derfor, at I udskyder jeres generalforsamling, med mindre I er under 10 medlemmer i foreningen og kan afholde generalforsamlingen efter sundhedsmyndighedernes anbefaling, helst udenfor. Hvis jeres generalforsamling har flere end 10 deltagere, hvilket langt de fleste jo hurtigt har, så skal I udskyde den indtil myndighederne igen vurderer, at det er sikkert at forsamles flere end 10 personer.

 

Hvad skal I huske i forbindelse med en udskydelse af generalforsamlingen?

  1. Bestyrelsen beslutter at suspendere vedtægternes bestemmelser vedr. generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen beslutter en ny dato til f.eks. august eller senere. Formanden skriver ud til alle medlemmer om udskydelsen grundet Corona krisen og myndighedernes forbud mod forsamlinger over 10 personer. I skrivelsen gøres samtidig opmærksom på, at bestyrelsen bliver siddende til der kan gennemføres nye valg.

  2. Foreningen undersøger, om der er eksterne relationer, der afventer generalforsamlingens beslutninger eller godkendelser. Det kan dreje sig om et godkendt regnskab eller tilskudsregnskab til kommunen. I sådanne tilfælde kontakter skoleleder/formand for en aftale om, hvordan I skal forholde jer.

  3. Skulle I have beslutninger på generalforsamlingen, der haster, kan I overveje at afholde generalforsamlingen digitalt som en video konference. I sal dog være opmærksomme på, at ingen medlemmer må føle sig eller være afskåret fra at deltage. Sekretariatet vil gerne hjælpe med opsætningen (og evt. afholdelse) af digital generalforsamling.

 

Har I spørgsmål eller er I i tvivl, så spørg sekretariatet.


VIL DU VIDE MERE:

Foreningskonsulent og medarbejderrepræsentant

Henriette Corvinius
E-mail: henriette@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 24