Seneste nyt


Der er kommet nye restriktioner for folkeoplysningen i forbindelse med de høje smittetal. Nedenfor kan I få overblikket for både aftenskoler og daghøjskoler.

Opdateret 17. januar 2022

Så er der kommet konkrete retningslinjer fra Kulturministeriet, som gælder fra søndag den 16. januar ved midnat (i praksis fra mandag den 17. januar)

Som I kan læse af QA så vil følgende gælde:

Coronapas

Der skal fremvises Coronapas i forbindelse med deltagelse i undervisning og aktiviteter, undtaget er dog:

  • Undervisning i svømmehaller
  • Aktiviteter i træningscenterlignende omgivelser. Her foretages i stedet stikprøvekontrol én gang dagligt.

Enkelte målgrupper er undtaget, som vi kender det fra tidligere. I kan orientere jer om hvilke målgrupper i QA'en, hvor det er beskrevet ret konkret.

Mundbind eller visir

Der skal bæres mundbind eller visir i forbindelse med folkeoplysende aktiviteter – dog er der den herlige undtagelse – at man er undtaget for at bære mundbind/visir, når man deltager i undervisning. Og når man sidder eller ligger ned. Det vil sige, at man skal bære mundbind, når man kommer og går og i øvrigt, hvis man går rundt på faciliteterne, fx går i køkkenet efter kaffe, på toilettet eller lignende. 

Kompensation

Vi har også modtaget et lille fakta-ark vedrørende kompensationspakker. Her kan vi se, at kompensationspakken for 90% tabt deltagerbetaling kommer til at gælde. Herudover har de indført en omstillingsperiode fra den 16. – 31. januar, hvor man kan søge om kompensation på lignende vilkår, som var man stadig omfattet af restriktionerne om lukning. Vi mangler stadig at få oplyst, hvornår pakken bliver åbnet for ansøgninger, og om procedurer, betingelser, referenceperiode osv. bliver som sidst.


Brev sendt til Foras medlemmer 21. december 2021

Den politiske aftale om nedlukning, som blev indgået i fredags, er hen over weekenden blevet forhandlet mellem de politiske partier, og er i dag blevet omsat til bekendtgørelse, som har retslig virkning.

Bekendtgørelsen er blevet præsenteret i dag for bl.a. folkeoplysningens hovedaktører, herunder Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Restriktioner:
Det fremgår af bekendtgørelsen, at:

  • Al folkeoplysende virksomhed på aftenskoler og daghøjskoler skal lukkes indtil videre frem til 17. januar.

Jeg hæfter mig ved indtil videre, og man kan håbe på, at smitteniveauet generelt er faldet så tilpas meget inden, at kulturtilbud, herunder altså de folkeoplysende aktiviteter, kan åbnes før d. 17. januar. Men indtil videre er der altså lukket frem til 17. januar, hvor den modsatte melding også kan tænkes afhængig af smittetallet.

  • Det gælder såvel indendørs som udendørs aktiviteter. Der skelnes ikke mellem indendørs og udendørs i den forbindelse.

Der er en række spørgsmål, som der fortsat søges (bedre) svar på, herunder:

  • Hvis fysiske aktiviteter i f.eks. fitnesscentre er åbne, burde tilsvarende aktiviteter i folkeoplysningen så ikke også være det?
  • Kan der indføres skelnen mellem udendørs og indendørs aktiviteter i henhold til smitterisiko?
  • Vil det være muligt at genaktivere bekendtgørelse 320, som giver kommunerne lov til at administrere tilskud til aftenskoler mere fleksibelt, sådan at der igen åbnes for mulighed for at afvikle onlineundervisning i aftenskolen? 


Særligt for daghøjskoler:
Daghøjskoler er også omfattet af nedlukningen for så vidt angår de folkeoplysende aktiviteter. Man skal følge regler vedr. mundbind og afstand, som foreskrevet af Undervisningsministeriet/STUK.


Kompensation:
Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, præcist hvordan spørgsmålet om kompensation vil blive håndteret.

Dog forlyder det, at der vil komme kompensation, som dog først skal gennem bekendtgørelsesmøllen, før de præcise kompensationsregler og vilkår bliver meldt ud.

Så snart der er svar eller andet nyt i forbindelse med restriktioner eller kompensation, kommer der ny mail.

Indtil da afholdes spørgemøde på Teams: Onsdag d. 22.12 kl. 13.00

Meld tilbage om du/I ønsker at deltage i online møde på Teams. Skriv til: bernhard@fora.dk eller ring til ham på tlf.: 21433860

  • Så sender jeg link til mødet.

> Se bekendtgørelsen her

> Se seneste Q&A fra Kulturministeriet her

> Se andre coronanyheder