Politiske udmeldinger

Her kan du få et overblik over de politiske udmeldinger gennem tiden omhandlende restriktioner og anbefalinger i forbindelse med COVID-19.

18. oktober 2021

OF sender brev til alle landets kommuner med opfordring til fleksibilitet

Efter den lange nedlukningsperiode har Fora sammen med de fire andre, landsdækkende oplysningsforbund (i regi af OF - Oplysningsforbundenes Fællesråd) den 18. oktober sendt et brev til alle landets kommuner, hvor vi opfrodrer til fleksibilitet - og giver konkrete anbefalinger.

Læs brevet her


 

19.marts 2021

Kommunernes mulighed for fleksibel brug af tilskuddet forlænget til 31. juli

Kulturministeren har sendt endnu et hyrdebrev til alle kommuner, hvor hun gør opmærksom på, at hun har via bekendtgørelsen har forlænget kommunernes muligheder for at agere fleksibelt i forhold til de almindelige regler på området, fx. udbetale støtte til underviserløn på aflyste kurser, indføre andre tilskudsbrøker der tager højde for færre kursister på holdene, eller bruge tilskudstilsagnet på andre Corona-relaterede udgifter en lærer-lederløn.

Så hold fortsat øje med, hvordan jeres kommuner agerer og hvilke muligheder, de giver jer frem til sommer. og henvis til brevet og bekendtgørelsen, hvis de ikke giver jer fleksible muligheder.

Læs brevet her 8. OKTOBER 2020 

Ministeren sender endnu et hyrdebrev til kommunerne

Klik her for at læse brevet fra kulturminister Joy Mogensen7. APRIL 2020
 

Opfølgende brev fra OF til kommunerne

Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) sendte den 7. april 2020 sit andet brev til kommunerne, med en opfordring om at fastholde tilskuddene til aftenskolerne, og om at de følge anvisningerne i hyrdebrevet fra kulturministeren afsendt 3. april. Læs det opfølgende brev fra OF til kommunerne her.
 3. APRIL 2020

Kulturministeren til kommunerne: Udvis den fornødne fleksibilitet

Kulturminister Joy Mogensen sendte den 3. april et hyrdebrev ud til alle landets kommuner med en kraftig opfordring til, at de sikrer de planlagte tilskud til aftenskolerne for 2020. I brevet bliver kommunerne bliver blandt andet opfordret til at: 

  • udvise fleksibilitet, så konkurser som følge af COVID-19 undgås
  • se bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning
  • udbetale lokaletilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter er aflyst
  • udbetale tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold


Klik her for at hente og læse brevet fra kulturminister Joy Mogensen13. MARTS

Brev fra OF til kommunerne

Den 13. marts sendte Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) et brev ud til samtlige kommuner landet over, for at gøre opmærksom på aftenskolernes svære situation under Corona-nedlukningen. Læs brevet fra Oplysningsforbundenes Fællesråd her.