Mulighed for halv pris på kulturoplevelser


Puljen giver mulighed for at få refusion af udgifterne til en aktivitet, hvis der gives 50% rabat på prisen for deltagerbetaling eller entré til aktiviteten. For at få støtte fra puljen skal en række betingelser være opfyldte, blandt andet:

  • Aktiviteten skal afvikles i perioden frem til 9. august – dvs. i sommerferien. Det er datoen for aktiviteten der er afgørende for om der kan ydes refusion af udgifter.
  • Rabatten kan også gives til de deltagere, der allerede har betalt.
  • Der kan kun søges om støtte til faktisk ydet rabat på deltagerbetaling eller entrébilletter til enkeltstående aktiviteter i perioden.
  • Der skal være tale om fysisk fremmøde.
  • Man kan ikke få støtte til udgifter, som kommer af noget, der ikke vedrører selve aktiviteten, f.eks. bespisning efter aktiviteten.
  • Billetprisen skal være den pris, der blev annonceret da aktiviteten blev udbudt (man må ikke forhøje prisen). Hvis der dog alligevel er sket ændring i prisen, eller der er tale om en helt ny aktivitet, skal man sandsynliggøre prissætningen i en note til budgettet.
  • Man skal udfylde alle felter det elektroniske ansøgningsskema, herunder budgettet.

Ansøgningsskema og beskrivelse af alle betingelser og regler finder du her