Kompensation


Kompensationsordninger for aftenskoler og daghøjskoler.

Opdateret den 21. juni 2021

Kompensationspuljen udvidet frem til 30. juni

Så skete det endelig – I kan nu ansøge om kompensation for tabt deltagerbetaling for hele jeres lukkeperiode fra december frem til den 21. maj – og for de af jer, der har været eller vil blive ramt af lokale nedlukninger frem til 30 juni. Slots- og kulturstyrelsen har opdateret retningslinjer og ansøgningsskema, som I finder her

> Spørgsmål vedrørende kompensation kan sendes til souschef Marlene Berth Nielsen.

VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27