Kompensation


Kompensationsordninger for aftenskoler og daghøjskoler.

Opdateret den 26. marts 2021

Nyt om kompensation for nuværende lukkeperiode

Retningslinjerne for ansøgning om kompensation for den nuværende lukkeperiode er endelig blevet offentliggjort. Imidlertid strækker perioden sig i øjeblikket kun frem til 5. april, men det forventer vi, at de forlænger til den fulde lukkeperiode snarest. Vi anbefaler derfor, at I venter med at ansøge til det er på plads. Men indtil da kan I jo orientere jer i puljens retningslinjer, budgetskema osv.


Afregning af kompensation for tabt deltagerbetaling ifm. forsamlingsloftet på 10

For de af jer, der ansøgte om kompensation i forbindelse med sidste års forsamlingsloft på 10, er det nu tid til at afregne. Du kan finde dit relevante skema via nedenstående links. Vælg det link som passer til det beløb, du skal afregne for, så kommer du det rigtige sted hen. Deadline er den 15. april.

Tilsagn under 100.000 kr. (slks.dk)

Tilsagn mellem 100.000 kr. – 500.000 kr. (slks.dk)

Tilsagn over 500.000 kr. (slks.dk)

 


> Find Slots- og kulturstyrelsens retningslinjer samt ansøgningsskema
> Spørgsmål vedrørende kompensation kan sendes til souschef Marlene Berth Nielsen.

VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27