Indendørs undervisning


Sådan skal I forholde jer, når I igen åbner jeres aftenskole

De længe ventede retningslinjer indeholder blandt andet krav om afstand, håndsprit, deltagerbegrænsning og krav om hyppig rengøring.

I dem står der blandt andet, at en forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forening tager ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt "herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer".

Desværre omfatter de udmeldte retningslinjer ikke idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga, dart og tankesport.  

Retningslinjerne er seks A4sider, som alle bør læses, men af vigtige punkter i notatet kan fremhæves, at 

 • den gradvise genåbning skal håndteres, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger kan følges for den enkelte og for den enkelte forening som helhed.
 • alle bør iagttage grundelementerne i forebyggelse af smittespredning, der i prioriteret rækkefølge er:
  • Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • der under alle omstændigheder maksimalt må tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal, 4 m2 pr. person ved sang
 • forud for genåbning skal foreninger mv. sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
 • foreningsliv og andre fritidsaktiviteter bør - ud fra Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger - fastlægge særlige retningslinjer for, hvordan afstandskravet kan overholdes og kontakt minimeres i forbindelse med de konkrete aktiviteter. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum. Ved aktiviteter med kraftig udånding, fx sang eller skuespil holdes mindst 2 meters afstand til personer foran og bagved hinanden, samt 1 meter til siden. 
 • den gradvise genåbning forudsætter, at den nødvendige rengøring er tilstede.

 

> Læs retningslinjerne fra Kulturministeriet for indendørs undervisning inklusiv for bevægelsesfag her

> Download og print Sundhedsstyrelsen plakat om hensigtsmæssig adfærd i hverdagen 

> Se alle Sundhedsstyrelsens plakater   

> Læs mere om retningslinjerne for korsang på Kor 72's hjemmeside her

> Læs Sundhedsstyrelsen generelle informationer og anbefalinger ift. COVID19

 

Har I spørgsmål til retningslinjerne og genåbningen, så kontakt sekretariatsleder Bernhard Trier Fredriksen