Hjælp til aftenskolerne


Den 31. marts bekendtgjorde kulturministeren, at der ville komme en hjælpepakke til bl.a. aftenskolerne. Folketinget har godkendt et forslag fra regeringen om at forlænge hjælpepakker til bl.a. folkeoplysning og folkehøjskoler til og med 8. august 2020. Her på siden kan du få et overblik over puljen, hvad der kan søges dækning til og hvordan.

Senest opdateret 15. maj 2020

 

Fora vurderer, at denne hjælpepakke vil være den mest relevante for langt de fleste af Foras aftenskoler. Men for de største af Foras skoler, der typisk har en stor og meget kompleks virksomhed, kan det være mere relevant at kigge på de øvrige hjælpepakker først, fx den om kompensation for faste udgifter.

 

Dækning af tabt deltagerbetaling

Der kan søges om kompensation for op til 90% af den forventede tabte deltagerbetaling, hvilket dækker over.:

  • beløb der er tilbagebetalt til kursisterne
  • beløb der er gået tabt, fordi kursisten er flyttet til et nyt hold, der afholdes senere
  • forventede og budgetterede deltagerbetalinger for planlagte men ikke gennemførte kurser og aktiviteter

Når vi taler om perioden 6. marts – 8. august, så er det indtægter og udgifter, der knytter sig til de kurser, der var planlagt til afholdelse i denne periode. Det vil sige, at I ikke kan søge om dækning til de kurser og aktiviteter, som I har planlagt til efter den 8. juli, heller ikke selv om I har aflyst dem som konsekvens af COVID-19. I kan heller ikke få dækning for de kurser eller kursusgange, som I har udskudt (med mindre at deltagerbetalingen er tilbagebetalt eller delvist tilbagebetalt.)  

I kan kun medregne de udgifter, der knytter sig til de kurser, I har måtte aflyse på grund af COVID-19. Dvs. udgifter til løn, lokaler, kommunikation og markedsføring, administration, mv.

 

Følger jeres kommune trop?

Puljen handler udelukkende om kompensation for tabt deltagerbetaling. Det er derfor afgørende, at kommunerne følger trop og fastholder udbetalingen af tilskud til kurserne. Vær derfor meget opmærksom på, hvilke meldinger jeres kommune kommer med og hiv fat i sekretariatet, hvis det ser ud til at kommunen vil bremse tilskuddene.

 

Ansøgningsproceduren

Når I ansøger, sker det på baggrund af et budgetskema. Kulturstyrelsen har lovet hurtig sagsbehandling, 4 – 5 dage (max. 14). På baggrund af budgetskemaet udbetales et aconto beløb på 70 % af den foreløbigt beregnede kompensation på 90 %. Det resterende beløb vil komme til udbetaling på baggrund af en endelig beregning og regnskabsaflæggelse. Revisionskravene til regnskabsaflæggelse er heldigvis til at have med at gøre. For beløb på under 100.000 kr. udtages stikprøvekontrol, og for beløb mellem 100.000 og 500.000 kr. kan regnskabet revideres af en regnskabskyndig person, mens det kun er for beløb over 500.000 kr. at regnskabet skal revideres af en revisor. 

 

> Læs om baggrund og betydning for Kulturministeriets periodeforlængelse af hjælpepakker til bl.a folkeoplysningen (fra den 8 juni til 8 juli)

> Læs med her for et hurtigt overblik over, hvad der kan søges til og hvordan.

> Ansøg om puljen på kulturstyrelsens hjemmeside.

> Læs den oprindelig aftaletekst fra den 31. marts 2020 om etableringen af en hjælpeordning målrettet folkeoplysningen og folkehøjskolerne her.


VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27