Generalforsamling i en corona-tid


Med det nuværende forsamlingsforbud på maks. 5 personer, anbefaler vi jer enten at udskyde jeres generalforsamling eller at afholde den digitalt

Udgivet den 28-01-2021

Med de nuværende restriktioner for forsamlinger er det umuligt at gennemføre generalforsamlinger, hvor vi mødes fysisk. Pt. må vi højst forsamles maks. 5 personer, og det er indtil videre både usikkert og uvist, om forsamlingsforbuddet lempes så meget, så vi kan gennemføre generalforsamlinger med fysisk fremmøde i løbet af februar.  

Mange foreninger sidder derfor og spørger sig selv, hvordan de i år skal forholde sig til gennemførelse af den årlige generalforsamling. Hvis I følger Foras standardvedtægter, så skal generalforsamlingen være afholdt inden 15. marts. Nogle af jer har fastsat en anden dato i jeres vedtægter. Så er det selvfølgelig denne, der er den retningsgivende.  

Indtil videre har I to muligheder: 

1) I udskyder generalforsamlingen indtil videre til engang i marts måned med en forventning om, at vi bliver klogere på, hvordan Corona situationen udvikler sig i løbet af februar måned. I kan gøre dette fuldt lovligt – også selv om I har vedtægter der fx foreskriver, at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af februar måned.  

På sekretariatet anbefaler vi jer at gøre dette, med mindre I har uopsættelige sager på dagsordenen for generalforsamlingen. Alt andet lige er det at foretrække at gennemføre en generalforsamling ved fysisk fremmøde, som vi er vant til. Husk at give jeres medlemmer besked, enten ved fx at udsende en mail og/eller ved at skrive det på jeres hjemmeside og Facebook. 

2) Gennemføre jeres generalforsamling som en digital begivenhed. Det kan godt lade sig gøre og vil være lovligt i forhold til jeres vedtægter i den nuværende situation. Der er dog visse overvejelser at gøre sig. Til dette har vi udviklet en lille guide med nogle gode råd. Vi indkalder desuden også til et mini-kursus, hvor du kan lære, hvordan I kan afholde generalforsamling på den digitale platform Teams. Man kan også bruge Zoom eller andre platforme, hvis I er mere vant til én af dem. Men Teams har I alle adgang til, og det er gratis for jer.

Læs mere om digital generalforsamling her.

På sekretariatet anbefaler vi, at I, uanset hvad, sætter jer ind i, hvordan I kan afholde en generalforsamling digitalt, så I er forberedt, hvis det viser sig, at vi skal helt frem til måske april, før vi må forsamles på en måde, så vi kan gennemføre generalforsamlinger uden at udelukke nogen. 

Derfor afholder vi et lille kursus i, hvordan man kan afholde digital generalforsamling fredag den 12. januar kl. 10.00 – 12.00.

Send en mail til Marlene@fora.dk, hvis du vil med. 

Tilmeldingsfrist er den 8. februar kl. 12.