Generalforsamling i en corona-tid


Hvis I følger Foras standardvedtægter, så skal generalforsamlingen være afholdt inden 15. marts. Nogle af jer har fastsat en anden dato i jeres vedtægter. Så er det selvfølgelig denne, der er den retningsgivende.

Opdateret 12. maj 2021

Den 6. maj blev det igen muligt at afholde indendørs konferencer og møder med flere end 25 deltagere med erhvervsmæssige eller faglige formål. Det er nu præciseret, at dette omfatter, at man i foreningsregi må afholde generalforsamlinger. Når man afholder sin generalforsamling, skal man følge retningslinjerne på erhvervsministeriets område. De vigtigste er:

  • Krav om Coronapas
  • 2 kvm pr. person, hvis man i al væsentlighed sidder ned
  • Der skal sikres afstand mellem deltagerne både fremad, til siden og bagud på 1 meter


Læs retningslinjerne her


Ellers kan I også stadig: 

1) I udskyder generalforsamlingen til et senere tidspunkt på året med en forventning om, at vi da kan forsamles det nødvendige antal for at gennemføre generalforsamlingen. I kan gøre dette fuldt lovligt – også selv om I har vedtægter der fx foreskriver, at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af februar måned.  

På sekretariatet anbefaler vi jer at gøre dette, medmindre I har uopsættelige sager på dagsordenen for generalforsamlingen. Alt andet lige er det at foretrække at gennemføre en generalforsamling ved fysisk fremmøde, som vi er vant til. Husk at give jeres medlemmer besked, enten ved fx at udsende en mail og/eller ved at skrive det på jeres hjemmeside og Facebook. 

2) Gennemføre jeres generalforsamling som en digital begivenhed. Det kan godt lade sig gøre og vil være lovligt i forhold til jeres vedtægter i den nuværende situation. Der er dog visse overvejelser at gøre sig. I kan fx bruge Teams eller Zoom. Men Teams har I alle adgang til, og det er gratis for jer.

3) 
Hvis I har et egnet sted til en udendørs generalforsamling, så må vi nu samles op til 50 personer uden for med god afstand, så med mindre regnvejret sætter ind, er der intet til hinder for at få gennemført sin generalforsamling udendørs.

På sekretariatet anbefaler vi, at I, uanset hvad, sætter jer ind i, hvordan I kan afholde en generalforsamling digitalt

Send en mail til Marlene@fora.dk, hvis du vil vide mere om Teams eller Zoom.


> Læs om den digitale underviser her

> Læs om de gældende officielle retningslinjer