Det kommunale tilskud


Kommunerne vælger selv, hvordan de vil gribe tilskuddene til aftenskolerne under og efter Corona-nedlukningen an, men både kulturministeriet, KL og OF arbejder for, at aftenskolerne skal have de bedst mulige vilkår. Du kan også arbejde med.

Opdateret 25. marts 2020

 

Gå i dialog med jeres kommune

Fora opfordrer til at I – gerne i samarbejde med de øvrige aftenskoler i kommunen – arbejder for, at kommunerne følger de anbefalinger, som Kulturministeren har udsendt til kommunerne og som den udstedte bekendtgørelse for vores område giver hjemmel til:

  • At der ses bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning. Der er via bekendtgørelsen etableret hjemmel til, at der kan udbetales tilskud for undervisningstimer på igangsatte kurser og planlagte kurser, som aflyses på baggrund af myndighedernes udmeldinger vedr. COVID-19.
  • At der udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter er aflyst.
  • At der udbetales tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold uden hensyntagen til de gældende begrænsninger på fjernundervisningens omfang. 

Bekendtgørelsen giver endvidere kommunerne mulighed for at fravige alle fastsatte regler om tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser for fælles fysisk undervisning i forbindelse med fjernundervisning, regler om debatskabende aktiviteter mv.
 


POLITISKE UDMELDINGER

19.marts 2021
Kommunernes mulighed for fleksibel brug af tilskuddet forlænget til 31. juli
Kulturministeren har sendt endnu et hyrdebrev til alle kommuner, hvor hun gør opmærksom på, at hun har via bekendtgørelsen har forlænget kommunernes muligheder for at agere fleksibelt i forhold til de almindelige regler på området, fx. udbetale støtte til underviserløn på aflyste kurser, indføre andre tilskudsbrøker der tager højde for færre kursister på holdene, eller bruge tilskudstilsagnet på andre Corona-relaterede udgifter en lærer-lederløn.

Så hold fortsat øje med, hvordan jeres kommuner agerer og hvilke muligheder, de giver jer frem til sommer. og henvis til brevet og bekendtgørelsen, hvis de ikke giver jer fleksible muligheder.

Læs brevet her 
8. OKTOBER 2020 
Ministeren sender endnu et hyrdebrev til kommunerne

Klik her for at læse brevet fra kulturminister Joy Mogensen7. APRIL 2020
 
Opfølgende brev fra OF til kommunerne
Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) sendte den 7. april 2020 sit andet brev til kommunerne, med en opfordring om at fastholde tilskuddene til aftenskolerne, og om at de følge anvisningerne i hyrdebrevet fra kulturministeren afsendt 3. april. Læs det opfølgende brev fra OF til kommunerne her.
 3. APRIL 2020
Kulturministeren til kommunerne: Udvis den fornødne fleksibilitet
Kulturminister Joy Mogensen sendte den 3. april et hyrdebrev ud til alle landets kommuner med en kraftig opfordring til, at de sikrer de planlagte tilskud til aftenskolerne for 2020. I brevet bliver kommunerne bliver blandt andet opfordret til at: 

  • udvise fleksibilitet, så konkurser som følge af COVID-19 undgås
  • se bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning
  • udbetale lokaletilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter er aflyst
  • udbetale tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold


Klik her for at hente og læse brevet fra kulturminister Joy Mogensen

 13. MARTS
 
Brev fra OF til kommunerne
Den 13. marts sendte Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) et brev ud til samtlige kommuner landet over, for at gøre opmærksom på aftenskolernes svære situation under Corona-nedlukningen. Læs brevet fra Oplysningsforbundenes Fællesråd her.


VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27